KatPON 2014-2016

Drukuj

Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością wręczone po raz drugi.


15 maja 2014 r. odbyły się obrady Kapituły II edycji systemu certyfikacji „Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością", podczas których zostały przyznane certyfikaty i wyróżnienia dla katedr, które w ostatnich dwóch latach podjęły działania na rzecz wparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością.

 

O uzyskanie certyfikatu na lata 2014-2016 w II edycji ubiegało się 6 katedr. Kapituła na podstawie dostarczonych przez katedry materiałów przyznała certyfikat czterem katedrom, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, a dwóm, w uznaniu za dotychczas podjęte działania, wyróżnienia.

 

Certyfikat „Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością" na lata 2014-2016 otrzymały:
1. Katedra Filozofii
2. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
3. Katedra Opakowalnictwa Towarów
4. Studium Języków Obcych

 

Katedra Filozofii, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Studium Języków Obcych uzyskały certyfikat już po raz drugi.

 

Wyróżnienie w II edycji certyfikacji na „Katedrę Przyjazną Osobom z Niepełnosprawnością" zostało przyznane:
1. Katedrze Ekonomii
2. Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim

 

Oficjalne wręczenie certyfikatów i wyróżnień odbyło się 28 maja w dniu Święta Uczelni.

 

Każda z jednostek, której został przyznany certyfikat, obok dokumentu certyfikującego, otrzymała też specjalną tabliczkę, którą można zamocować na ścianie obok pokoju Kierownika Katedry/Studium lub Sekretariatu, a która informuje o przyznanym certyfikacie. Certyfikaty przyznawane są na dwa lata. Aby mieć prawo do dalszego wykorzystywania tabliczki i zaszczytnego tytułu Katedry Przyjaznej Osobom z Niepełnosprawnością jednostka musi ponownie po upływie dwóch lat złożyć odpowiednie dokumenty, pozwalające wznowić procedurę certyfikacji.

 

Instancją decydującą o przyznaniu certyfikatu KatPON jest Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, po jednym przedstawicielu z każdej Rady Wydziału, Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Dydaktyki, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciel Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciel Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych.

Galeria

Logo KatPON

Logo KatPON

Logo KatPON