KATEDRALNI PEŁNOMOCNICY ds. ON

Drukuj

Jednym z założeń systemu certyfikacji Katedra Przyjazd Osobom z Niepełnosprawnością  (KatPON) jest powołanie przez katedrę Pełnomocnika Katedralnego ds. Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem jest:

  • dbanie o stworzenie na poziomie katedry najlepszych możliwych warunków dla studentów z niepełnosprawnością,
  • bieżące prowadzenie ewidencji działań katedry skierowanych do studentów z niepełnosprawnością,
  • wypełnianie i dostarczanie do BON formularza samooceny katedry, który stanowi podstawę do ubiegania się o certyfikat KatPON,
  • bieżąca współpraca z BON,
  • bieżąca współpraca ze studentami z niepełnosprawnością, którzy korzystają z oferty edukacyjnej katedry.

Obecnie na Uczelni funkcjonuje 18 pełnomocników katedralnych w 17 katedrach i 1 jednostce międzywydziałowej. Zachęcamy studentów niepełnosprawnych do kontaktu z pełnomocnikami w kwestiach związanych z kształceniem na UEK.

 

1. Katedra Analiz Strategicznych
Wyróżnienie w I edycji certyfikacji KatPON na lata 2012-2014

Pełnomocnik katedralny: dr Edyta Bielińska-Dusza
Pawilon B, pok. 263
E-mail: bielinse@uek.krakow.pl

 

2. Katedra Ekonomii
Wyróżnienie w II edycji certyfikacji KatPON na lata 2014-2016

Pełnomocnik katedralny: dr Dominika Choroś-Mrozowska
Pawilon F, pokój 103
E-mail: mrozowsd@uek.krakow.pl
Więcej informacji: http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-finansow/wydzial/katedry/katedra-ekonomii/katedralny-pelnomocnik-ds-osob-niepelnosprawnych.html

 

3. Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej
Wyróżnienie w I edycji certyfikacji KatPON na lata 2012-2014

Pełnomocnik katedralny: dr Wojciech Bąba
Pawilon Ustronie, pokój 503
E-mail: babaw@uek.krakow.pl

 

4. Katedra Filozofii
Certyfikat KatPON na lata 2012-2014
Certyfikat KatPON na lata 2014-2016

Pełnomocnik katedralny: dr Inga Mizdrak
Ul. Rakowicka 16, pokój 44a
E-mail: mizdraki@uek.krakow.pl
Więcej informacji: http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-ekonomii-i-stosunkow-miedzynarodowych/wydzial/katedry/katedra-filozofii/katedralny-pelnomocnik-ds-osob-niepelnosprawnych.html

 

5. Katedra Finansów
Wyróżnienie w I edycji certyfikacji KatPON na lata 2012-2014

Pełnomocnik katedralny: mgr Alina Klonowska
Pawilon F, pokój 708
E-mail: klonowsa@uek.krakow.pl

 

6. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
Certyfikat KatPON na lata 2012-2014
Certyfikat KatPON na lata 2014-2016

Pełnomocnik katedralny: dr Maciej Frączek
Ul. Rakowicka 16, pokój 34b
E-mail: maciej.fraczek@uek.krakow.pl
Więcej informacji: http://www.gap.uek.krakow.pl/index.php/studenci-niepelnosprawni

 

7. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
Wyróżnienie w I edycji certyfikacji KatPON na lata 2012-2014

Pełnomocnik katedralny: dr inż. arch. Lucyna Kępa
Budynek Biblioteki, pokój 409b
E-mail: kepal@uek.krakow.pl

 

8. Katedra Marketingu
Pełnomocnik katedralny: dr Paweł Chlipała
Pawilon A, pokój 203
E-mail: pawel.chlipala@uek.krakow.pl

 

9. Katedra Opakowalnictwa Towarów
Certyfikat KatPON na lata 2014-2016

Pełnomocnik katedralny: dr Jarosław Świda
Pawilon Ustronie, pokój 407
E-mail: swidaj@uek.krakow.pl
Więcej informacji: http://uekwww.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-towaroznawstwa/wydzial/katedry/katedra-opakowalnictwa-towarow/katedralny-pelnomocnik-ds-osob-niepelnosprawnych.html

 

10. Katedra Prawa
Wyróżnienie w I edycji certyfikacji KatPON na lata 2012-2014

Pełnomocnik katedralny: dr Błażej Bugajski
Budynek Biblioteki, pokój 415a
E-mail: blazej.bugajski@uek.krakow.pl

 

11. Katedra Prawa Publicznego
Pełnomocnik katedralny: dr Magdalena Małecka-Łyszczek
Budynek Główny, pokój 313
E-mail: maleckam@uek.krakow.pl

 

12. Katedra Procesu Zarządzania
Wyróżnienie w I edycji certyfikacji KatPON na lata 2012-2014

Pełnomocnik katedralny: dr Bernard Bińczycki
Budynek Biblioteki, pokój 107a
E-mail: Berdnard.Binczycki@uek.krakow.pl

 

13. Katedra Psychologii i Dydaktyki
Certyfikat KatPON na lata 2012-2014

Pełnomocnik katedralny: mgr Małgorzata Hetka
Pawilon A, pokój 414
E-mail: hetkam@uek.krakow.pl

 

14. Katedra Systemów Obliczeniowych
Certyfikat KatPON na lata 2012-2014

Pełnomocnik katedralny: mgr Lilianna Tomaszewska
Budynek Biblioteki, pokój 430
E-mail: tomaszel@uek.krakow.pl

 

15. Katedra Teorii Ekonomii
Pełnomocnik katedralny: dr Piotr Klimczyk
Pawilon B, pokój 353
E-mail: piotr.klimczyk@uek.krakow.pl

 

16. Katedra Zarządzania Jakością

Pełnomocnik katedralny: mgr inż. Dominika Socha
Pawilon Ustronie, pokój 107
E-mail: sochad@uek.krakow.pl

 

17. Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Wyróżnienie w I edycji certyfikacji KatPON na lata 2012-2014
Wyróżnienie w II edycji certyfikacji KatPON na lata 2014-2016

Pełnomocnik katedralny: dr Grzegorz Łukasiewicz
Pawilon Ustronie, pokój 408a
E-mail: lukasieg@uek.krakow.pl

 

18. Studium Języków Obcych
Certyfikat KatPON na lata 2012-2014
Certyfikat KatPON na lata 2014-2016

Pełnomocnik katedralny: mgr Agnieszka Kądziołka-Zaręba
Pawilon F, pokój 216
E-mail: zarebaa@uek.krakow.pl
Więcej informacji: http://sjo2.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/578