Program AKTYWNY SAMORZĄD

Drukuj

Informacji nt. programu Aktywny Samorząd szukać należy na stronach internetowych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.