STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Drukuj

UEK wobec studentów z problemami słuchu


Jeśli jesteś studentem z problemem słuchu masz możliwość ubiegania się o następujące wsparcie:

 • Tłumacz języka migowego bądź asystent robiący notatki na zajęciach,
 • Lektorat z języka obcego w formie alternatywnej,
 • Przesyłanie materiałów z zajęć w formie alternatywnej,
 • Zmianę formy zaliczenia z ustnej na pisemną i odwrotnie,
 • Wydłużony czas zaliczenia/egzaminu,
 • Dodatkowe konsultacje z przedmiotów na studiach,
 • Dłuższy okres wypożyczania książek - 2 miesiące,
 • Pierwszeństwo przyznania miejsca w domu studenckim;
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Stypendium specjalne.

Ważne! Na kampusie UEK zainstalowana są dwie pętle indukcyjne służące osobom słabosłyszącym wspomagającym się aparatami słuchowymi. Znajduja się w sali 6 w pawilonie G oraz w Nowej Auli w pawilonie C!

 

Studenci chcący korzystać z pętli na zajęciach proszeni są o kontakt z BON UEK.

 

Ponadto student z problemami słuchu może uczestniczyć w:

 • kursach językowych (w tym języka migowego);
 • warsztatach i szkoleniach;
 • dodatkowych zajęciach sportowych;
 • Sekcji Pływackiej i Sekcji Rowerowej (handbike);
 • Krakowskich Dniach Integracji;
 • obozach integracyjnych, wycieczkach, ogniskach organizowanych przez BON.