KARTY WJAZDOWE

Drukuj

Student niepełnosprawny z uwagi na dotyczące go problemy zdrowotne wpływające na możliwość swobodnego poruszania się może ubiegać się o kartę uprawniającą do wjazdu oraz parkowania na terenie kampusu UEK. Z uwagi na fakt, iż liczba kart jaką dysponuje BON UEK jest ograniczona, pierwszeństwo mają osoby z najpoważniejszymi problemami. O karty wjazdowe mogę ubiegać się także studenci nieposiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale którzy z uwagi na zaistniałe okoliczności (jak na przykład złamanie nogi) wymagają pozwolenia na wjazd aby móc dotrzeć na zajęcia.

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o kartę wjazdową:

1) Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia wymagający zezwolenia na wjazd na teren kampusu UEK,

2) Wypełniony wniosek o wydanie karty wjazdowej,

3) Wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej.


Uwaga! Karta wjazdowa umożliwia wjazd na uczelnię przez bramy wjazdowe. Natomiast karta parkingowa uprawnia do postoju a terenie kampusu. Karta parkingowa nie zastępuje karty wjazdowej.

 

Wypełnione wnioski należy złożyć w BON UEK. Oba formularze wniosków można znaleźć w podzakładce "Załączniki" lub poniżej.


Po weryfikacji złożonej dokumentacji i wydaniu pozytywnej opinii przez BON UEK student musi wpłacić w kasie uczelni lub przelewem kwotę 50 zł (kaucja zwrotna związana z kosztem wyrobienia karty elektronicznej) i dostarczyć do Biura potwierdzenie dokonania wpłaty.


Karty należy odebrać w BONie.