AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY UEK

Drukuj

Akademickie Centrum Kariery UEK pomaga studentom i absolwentom (także z niepełnosprawnością) w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy.

 

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.kariery.uek.krakow.pl/

 

Akademickie Centrum Karier UEK zajmuje się także rekrutacją na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Więcej informacji o programie można znaleźć na: https://www.kariery.uek.krakow.pl/erasmus

 

 

Praktyki zagraniczne Erasmus+

 

Jesteś ciekawy świata i nie znosisz nudy? Lubisz poznawać nowych ludzi i miejsca? Chcesz podszkolić język i zdobyć doświadczenie na europejskim rynku pracy?
Połącz przyjemne z pożytecznym! Wyjedź na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

 

Praktyki umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznej firmie lub instytucji. Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów.Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową.

W br. akademickim realizowane są trzy rodzaje mobilności:

  • wyjazdy studentów I, II i III st. oraz jednolitych studiów magisterskich realizowane
  • w okresie 20.03 - 30.09.2017r.;
  • wyjazdy absolwentów I, II i III st. realizowane w okresie 20.03 - 30.09.2017r.;
  • wyjazdy absolwentów I, II i III st. realizowane w okresie 1.07.2017r. - 30.09.2018r.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie na każdy miesiąc pobytu za granicą oraz zobowiązane są do ubiegania się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności.

 

Zapoznaj się z "Zasadami rekrutacji i realizacji praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017"

 

Wszystkie informacje dotyczące praktyk Erasmus+ znajdziesz na stronie Akademickiego Centrum Kariery UEK. Bądź na bieżąco, dołącz do wydarzenia na Facebooku.

 

Warunki przyznania dofinansowania

 

 

 

Erasmus+ plakat nt. rekrutacji