WEWNĄTRZUCZELNIANA

Drukuj

W ramach naszej Uczelni Biuro ds. ON współpracuje tak naprawdę z każdą jednostką jeśli wymaga tego zaistniała sytuacja. Niemniej jednak najwięcej wspólnych działań prowadzonych jest przede wszystkim z:

  • Działem Spraw Bytowych,
  • Działem Nauczania,
  • Studium Języków Obcych,
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • Akademickim Centrum Karier,
  • Biblioteką UEK.

 

W realizacji wielu projektów na arenie uczelnianej Biuro ustawicznie współpracuje także ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych UEK - organizacją studencką działającą na naszej Uczelni od 2004 r. Wśród wspólnych inicjatyw na pewno należy wymienić:

  • Krakowskie Dni Integracji,
  • Obóz szkoleniowo-adaptacyjny dla studentów z niepełnosprawnością I roku.