ZEWNĄTRZUCZELNIANA

Drukuj

UEK jest współinicjatorem unikatowego na skalę Polski „Porozumienia” o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością, które podpisał w 2007 r. wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską. Celem „Porozumienia” jest wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnością w uczelniach oraz w zakresie wsparcia edukacyjnego, tak aby coraz więcej osób z niepełnosprawnością zdobywało wyższe wykształcenie.

W 2009 r. do „Porozumienia” dołączyły Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytet Pedagogiczny, w roku 2010 Uniwersytet Jagielloński, zaś w roku 2015 także Uniwersytet Rolniczy.

 

 

BON UEK współpracuje na mocy zawartego "Porozumienia" z dn. 27 października 2010 roku z pięcioma Biurami ds. ON AGH, PK, UP i UPJPII, Działem ds. ON UJ oraz Pełnomocnkiem ds. ON UR

 

IX KDI - loga uczelni

 

Ponadto  BON UEK współpracuje z:

  • Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla Studentów Niepełnosprawnych UMCS w Lublinie;
  • Fundacją Katarzyny Rogowiec "Avanti";
  • Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego;
  • Stowarzyszeniem Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu;
  • Integracyjną Akademią Pływania QSWIM;
  • Business School w ramach Porozumienia z dnia 23.02.2012r. na rzecz realizacji projektu "Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością"

Logo Business School

  • SmartPress Sp. z o.o.

Baner SmartPress Sp  z o.o.

 

 

Sponorzy:

 

 

Logo Uzdrowiska Rabka

Logo fimry Bahlsen


 

 

 

Pozostali Partnerzy:

 

Logo Funacji Siódmy Zmysł

Logo Rotunda