SZKOLENIA

Drukuj

BON UEK oferuje studentom udział w szkoleniach dotyczących problematyki zaburzeń i chorób psychicznych.


Cykl szkoleniowy „Zdrowie a choroba psychiczna", adresowany do studentów, obejmuje kilka spotkań poświęconych poszczególnym zagadnieniom (wprowadzenie do problematyki zdrowia i choroby psychicznej, depresja, nerwica i lęk, anoreksja, psychoza) i jest realizowany w ciągu jednego roku akademickiego. Co roku, w związku z dużym zainteresowaniem studentów, cykl spotkań szkoleniowych jest realizowany na nowo i rozwijany zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

 

 

Szkolenia organizowane przez MCWP są prowadzone we współpracy z Instytutem Terapii i Edukacji Społecznej ( http://ities.pl/ ), który reprezentuje dr hab. Hubert Kaszyński - prowadzący szkolenia. Mają one charakter spotkania z osobami, które zmagają się z zaburzeniem lub chorobą psychiczną i dzielą się swoim doświadczeniem.

 

 

Będziemy na bieżąco informowali o kolejnych edycjach szkolenia.


Już dziś zapraszamy do udziału!

 

 

Poniżej zamieszczamy artykuł, w kórym znaleźć można relację ze spotkania nt. nerwicy i lęku oraz opinie uczestników.

Zachęcamy do lektury!

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Zdrowie a choroba psychiczna - I edycja szkolenia dla studentów

 

Od czterech lat Biura ds. Osób Niepełnosprawnych pięciu krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II współpracują w ramach projektu Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego (MCWP), oferując swym studentom wsparcie psychologiczne. Koordynatorem projektu jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK (BON UEK). W ramach MCWP studenci mogą korzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz grupowych warsztatów rozwoju osobistego. MCWP organizuje także szkolenia z tematyki zdrowia psychicznego dla pracowników uczelni. W tym roku akademickim oferta szkoleniowa Centrum została skierowana również do studentów UEK.

 

W ramach nowo organizowanego szkolenia Zdrowie a choroba psychiczna zaplanowany został cykl trzech spotkań, z których pierwsze poświęcone było zagadnieniu nerwicy i lęku. To pierwsze szkolenie miało także na celu wprowadzenie uczestników w problematykę zdrowia psychicznego poprzez przybliżenie zagadnienia kontinuum zdrowie - choroba psychiczna i krótką charakterystykę poszczególnych zaburzeń psychicznych. Kiedy skierowaliśmy do studentów zaproszenie na szkolenie - relacjonuje Marek Świerad, pracownik BON UEK i koordynator ds. organizacyjnych MCWP, - planowaliśmy utworzyć jedną grupę szkoleniową, składająca się z nie więcej niż 25 osób. Okazało się jednak, iż liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania. Już w ciągu dwóch pierwszych dni otrzymaliśmy ich ponad 25. Podjęliśmy zatem decyzję o zorganizowaniu dodatkowych dwóch terminów, tak aby wszyscy chętni mogli wziąć udział w spotkaniu. Ostatecznie, w trzech spotkaniach udział wzięło 54 studentów.

Spotkania szkoleniowe poprowadzili: dr Hubert Kaszyński, socjolog, pracownik UPJPII oraz Barbara Widawska, studentka studiów uzupełniających socjologii UJ, członkowie tworzącego się Stowarzyszenia Instytut Terapii i Edukacji Społecznej. Celem Stowarzyszenia i jednym z ważnych obszarów jego działalności jest uświadamianie i uwrażliwianie społeczeństwa na problemy zdrowia psychicznego. Ideą i formułą prowadzonych przez ITiES szkoleń jest spotkanie z  osobą chorującą, zatem uczenie poprzez doświadczenie emocjonalne.

 

Pierwsza część szkolenia, które odbyło się na UEK, stanowiła wprowadzenie do problematyki zaburzeń i chorób psychicznych, druga zaś dotyczyła stricte zagadnienia nerwicy i lęku. Uczestnicy mieli możliwość spotkania się i wysłuchania relacji osoby od kilkunastu lat chorującej, która w jak najbardziej zrozumiały sposób starała się zobrazować swoje trudności, zwiastuny choroby, jej objawy i sposoby radzenia sobie. Dzieliła się swoim doświadczeniem, odpowiadała na pojawiające się pytania oraz udzielała ważnych wskazówek odnośnie postępowania względem osób chorujących. Taka okazja to wyjątkowa wartość dodana zorganizowanego szkolenia, które nie jest teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym podejściem do problemu.

Należy podkreślić, że problemy zdrowotne natury psychicznej dotyczą coraz szerszego kręgu osób. Szacuje się, że około 30% społeczeństwa europejskiego cierpi na różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne. Wśród populacji studentów, osób młodych, które wydawać by się mogło, że mają sporo zajęć, możliwości rozwoju, problemy z własną psychiką posiada co piąta osoba. To naprawdę dużo.

 

Również z perspektywy BON obserwujemy wśród studentów, którzy zgłaszają się po wsparcie, wzrost liczby osób z problemami natury psychicznej.  Problem narasta i obawiamy się, że będzie narastał. Znaczącym okazuje się również duże zainteresowanie studentów udziałem w omawianym szkoleniu. Pokazuje ono, że takie szkolenia i podejmowanie problematyki zdrowia psychicznego w środowisku uczelni są potrzebne. Z jednej strony cieszy nas, że nasza oferta odpowiada na to zapotrzebowanie, z drugiej zaś, niepokoi nas fakt, że zaburzenia psychiczne są coraz bardziej powszechne.

 

Szkolenie zostało pozytywnie przyjęte i wysoko ocenione przez uczestników, o czym świadczyć mogą zebrane opinie:

Moja opinia o warsztatach z nerwicy lękowej jest bardzo pozytywna. Szkolenie zdecydowanie pogłębiło moją wiedzę na poruszane tematy, które są dla mnie niezwykle ciekawe, bo związane z moimi zainteresowaniami i studiowanymi kierunkami. Wypowiedzi prowadzących (eksperta i gościa) słuchałam w wielkim skupieniu. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z osobą, która boryka się z chorobą nerwicy lękowej od lat i która podjęła się przedstawienia nam swojej sytuacji mimo różnych barier. Mam wielką nadzieję na kontynuację tego tematu (i innych związanych z chorobą psychiczną) i zachęcam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez BON UEK - pisze Paulina. Z kolei Patrycja dodaje:

Udział w warsztacie z cyklu „Zdrowie a choroba psychiczna" dał mi wiele do myślenia. Temat szkolenia „Nerwica i lęk" przeprowadzony przez dr Huberta Kaszyńskiego pokazał aspekt teoretyczny a z drugiej strony część praktyczną z punktu widzenia osoby, która jest chora na nerwice lękową. Uważam, że takie spotkania uświadamiają młodym ludziom o problemach dzisiejszego społeczeństwa. Każdy z nas powinien poznać trudności emocjonalne jakie mogą dotknąć naszych najbliższych, a nie od razu traktować ich z góry, że to choroba.

Nauczmy się rozumieć i słuchać a potem oceniać drugą osobę.

 

Na semestr letni bieżącego roku akademickiego zaplanowane zostały dwa kolejne spotkania, wchodzące w cykl całego szkolenia. Będą one dotyczyć zagadnienia depresji oraz psychozy. Do udziału w nich zostaną zaproszeni studenci, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu. Niemniej jednak, już teraz myślimy o zorganizowaniu drugiej edycji cyklu szkoleniowego, tak by jak najwięcej studentów, zainteresowanych omawianą problematyką, mogło z niego skorzystać.

 

Maria Augustyniak, Marek Świerad

BON UEK / MCWP

 

 

Szkolenie nerwica i lęk

Szkolenie nt. nerwicy i lęku, fot. Rafał Cygan (30 listopada 2012)