PSYCHOLOGICAL CONSULTATIONS

Drukuj

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

Miło nam jest poinformować, że Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK poszerza zakres wsparcia udzielanego studentom Uniwersytetu Ekonomicznego. Od stycznia 2014 roku studenci anglojęzyczni z zagranicy, którzy przebywają na wymianie lub studiują na stałe na naszej uczelni mają możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji psychologicznej w języku angielskim.

 

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim prowadzi obecnie Katarzyna Mika.

 

Katarzyna Mika jest psychologiem (Uniwersytet Jagielloński) oraz psychoterapeutą (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). Specjalizuje się w terapii nerwic, zaburzeń depresyjnych oraz zaburzeń psychosomatycznych. Przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z pogranicza psychologii, psychiatrii oraz chirurgii. Praktykę kliniczną zdobywała w szpitalach psychiatrycznych w Krakowie (Collegium Medicum UJ, Szpital im. Babińskiego) oraz Warszawie (Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Nowowiejski). Pomaga osobom, które doświadczają potrzeby zmiany osobistej, zawodowej, mentalnej, duchowej, związkowej. Interesuje się również zdrowym stylem życia, któr e prowadzi do całościowego dobrego samopoczucia, zwanego popularnie `wellness`. Pracuje indywidualnie, również w języku angielskim.

 

Termin: środa, godziny: 12:00 - 14:00

 

Miejsce: Pawilon D, pokój nr 18 (gabinet psychologa).

 

Kontakt:

UWAGA! Koniecznym jest wcześniejsze umówienie się na konsultację. Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: mcwp@uek.krakow.pl

 

Dodatkowe informacje pod można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerem: 12 193 51 20
  • osobiście: pawilon D, pokój nr 20

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

PSYCHOLOGICAL CONSULTATIONS IN ENGLISH

 

We are pleased to inform, that the Office for Students with Disabilities at CUE broadens the scope of support provided to students. Starting from January 2014 all foreign English speaking students who are on exchange programmes or study full time at our University have the opportunity to benefit from free psychological consultations in English.


Psychological consultation in English is provided by Katarzyna Mika.


Katarzyna Mika is a psychologist (Jagiellonian University) and psychotherapist (Cracovian Psychodynamic Center). She specializes in the treatment of neuroses, depressive disorders and psychosomatic disorders. After 4 years of doctoral studies, she is preparing to defend her doctoral thesis at the Medical University of Warsaw. Katarzyna Mika gained her clinical training in psychiatric hospitals in Cracow (Jagiellonian University Medical College, Hospital in Kobierzyn) and Warsaw (Psychiatric Clinic at Medical University of Warsaw, Nowowiejski Hospital). In addition to helping people who desire to experience personal change, she is qualified to help others gain professional, mental realignment and fulfillment. She is also interested in helping others build a healthy lifestyle that leads to an overall well-being. She works individually with clients in either Polish or in English.


Day: Wednesday, time: 12:00pm - 2:00pm


Location: block D, room No 18 (psychologist`s room)


Contact:
IMPORTANT! It is necessary to arrange consultation in advance. Please email us on: mcwp@uek.krakow.pl

 

Additional information available:

  • via phone: +48 12 293 51 20
  • in person - block D, room 20