CYKLICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Drukuj

Studenci mają możliwość korzystania z systematycznych spotkań z psychologiem, których celem jest pomoc w rozwiązaniu występujących trudności.


Wstępem do skorzystania z tej formy wsparcia jest  umówienie się na konsultację z wybranym psychologiem.