Raport RPO

Drukuj

Szanowni Państwo,

 

Miło nam jest poinformować, że działania realizowane na krakowskich uczelniach, w tym w dużej mierze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego (MCWP) opisane zostały w opublikowanym właśnie Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki (Biuro RPO, Warszawa, maj 2014).

 

Raport w formacie pdf można pobrać na dole strony lub też ze strony internetowej RPO:

http://www.rpo.gov.pl/pl/content/ochrona-zdrowia-psychicznego-w-polsce-wyzwania-plany-bariery-dobre-praktyki-raport-rpo

 

Działania MCWP opisane zostały w podrozdziale 4.4.3. na stronie 117.

 

Zachęcamy do lektury!

Raport RPO - okładka