STYPENDIUM SPECJALNE UEK

Drukuj

Każdy student posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o uzyskanie stypednium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z roku 2011 stypendium to przysługuje tylko na jednym kierunku studiów oraz jednorazowo w trakcie ich trwania. Innymi słowy, studiując równolegle na dwóch lub większej liczbie kierunków stypendium można otrzymywać wyłącznie na jednym z nich. Ponadto, w sytuacji gdy jesteśmy już absolwentem studiów licencjackich, magisterskich czy też doktoranckich i i otrzymywaliśmy wcześniej pomoc finansową w postaci takiego stypendium niestety nie posiadamy więcej prawa to jego otrzymywania gdy ponownie zdecydujemy się rozpocząć studia, które kończą się uzyskaniem tytułu, już wcześniej przez nas posiadanego.

 

Stypendium nie jest zależne od dochodu i nie koliduje z ubieganiem się o inne stypendia, w tym z zewnętrznych źródeł (np. Aktywny Samorząd).

 

 

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie Działu Spraw Bytowych:

http://uek.krakow.pl/pl/studenci/stypendia.html

 

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

Budynek Główny pok. 214-218