VII Krakowskie Dni Integracji - relacja

Drukuj

4 dni, 6 uczelni, 10 lat ZSN UEK, 15 lat DON UJ - czyli VII KDI


Krakowskie uczelnie wyższe po raz kolejny wspólnie działają na rzecz integracji studentów z niepełnosprawnością. Już po raz siódmy przedstawiciele sześciu uczelni wspólnie zorganizowali Krakowskie Dni Integracji. To już siódma edycja wydarzenia.

 

Organizatorami tego przedsięwzięcia były Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, PK, UEK, UP, UPJPII, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych. W dniach 8-11 kwietnia miało miejsce wiele wydarzeń związanych z tematyką niepełnosprawności.


Warto na wstępie dodać, że VII Krakowskie Dni Integracji poprzedził bieg sztafet studentów z niepełnosprawnością w ramach 38. Biegu Kościuszkowskiego 24 marca. Reprezentanci Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Pedagogicznego przebiegli trasę wokół Rynku Głównego. Z pierwszego miejsca cieszyli się członkowie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego. Jednak w tym biegu najważniejsza była integracja i dobra zabawa i wszyscy byli wygranymi.

 

Tym razem międzynarodowo
Pierwszy dzień VII KDI miał charakter oficjalny. W Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste otwarcie Krakowskich Dni Integracji, podczas którego zabrali głos m.in. JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Andrzej Mania.

 

Podczas konferencji zostały wręczone Integralia. Jest to coroczna nagroda przyznawana za działania na rzecz studentów niepełnosprawnych. Nagrodę Główną Integralia 2014, którą wspólnie przyznaje sześć uczelni wchodzących w skład Porozumienia o współpracy na rzecz studentów niepełnosprawnych odebrał Profesor Willy Aastrup z Aarhus University (Dania),. Profesor Aastrup jest znanym w Europie specjalistą w zakresie wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych. Był zaangażowany w tworzenie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim a także w współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w ramach projektu unijnego European Action on Disability within Higher Education (EADHE). Ponadto uczelnie nagrodziły również:
Z ramienia Akademii Górniczo-Hutniczej:

 • prof. dr hab. Barbara Gąciarz - prof. nadzw. na Wydziale Humanistycznym AGH
 • mgr Grażyna Śliwińska - kierownik Centrum Karier AGH
 • mgr inż. Łukasz Jura - prezes Zarządu Fundacji Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA

Z ramienia Politechniki Krakowskiej:

 • mgr Adam Bodzioch - pracownik Centrum Sportu i Rekreacji

Z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

 • mgr inż. Halina Nosal - kierownik Dziekanatu Wydziału Towaroznawstwa UEK
 • Biblioteka Główna UEK
 • mgr inż. Elżbieta Kluzek - pracownik sekretariatu Kanclerza UEK

Z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • dr n. med. Edyta Dembińska - asystentka w Katedrze Psychoterapii UJCM

Z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego:

 • mgr Łukasz Bandoła - Zastępca kierownika Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich
 • Rotary Club Kraków Wanda

Nagrodę w konkursie na Najbardziej Przyjaznego Wykładowcę UEK dla Studentów Niepełnosprawnością otrzymali mgr Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk oraz dr Marcin Jędrzejczyk.

 

Po konferencji można było wziąć udział w warsztatach: „Praktyczne aspekty organizowania wsparcia edukacyjnego dla studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Jagiellońskim - dylematy, wyzwania przyszłości" oraz „Wsparcie edukacyjne studentów z zaburzeniami psychicznymi - największe wyzwanie dla polskich uczelni."

 

Przenosimy się na UEK
Drugiego dnia uczestników wydarzenia gościł Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Podczas tego dnia odbyło się otwarcie jubileuszowej wystawy „10-lecie działalności ZSN UEK" oraz ogłoszenie wyników Konkursu Fotograficznego „Podróże bez barier".

 

Następnie uczestnicy wzięli udział w debacie „Polska polityka edukacyjna wobec osób niepełnosprawnych" w ramach cyklu Dobre Rządzenie. Swoje referaty wygłosiły prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Małgorzata Trojańska z Instytutu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz pełniąca jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rektora UP ds. Studentów z Niepełnosprawnością.

 

„Zobacz niepełnosprawność"
W ciągu tegorocznych Krakowskich Dni Integracji, śladem ubiegłorocznej edycji KDI, odbył się szereg warsztatów i szkoleń w ramach cyklu „Zobacz niepełnosprawność" prowadzonych głównie przez pracowników BON UEK.

 • „Zobacz Obraz"; podczas warsztatu uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę o niepełnosprawności, w szczególności niepełnosprawności wzroku. Dzięki szkoleniu, dyskusji, zadaniach oraz obecności uczestnicy zapoznali się z zasadami pomocy osobom niewidomym lub niedowidzącym. Ponadto student UEK z niepełnosprawnością wzroku podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniem i ciekawostkami związanymi ze swoją niepełnosprawnością.
 • „Zobacz Dźwięk"; część wykładu była tłumaczona w języku migowym a na pozostałej części prowadzące, w tym osoba Głucha, zaprezentowały podstawowe informacje nt. kultury Głuchych, Polskiego Języka Migowego i niepełnosprawności słuchu.
 • „Zobacz inne oblicze"; choroba i niepełnosprawność psychiczna. Warsztat ten poruszył tematykę chorób na tle psychicznym.
 • „Zobacz przestrzeń", w ramach warsztatu przedstawiono zagadnienia związane z dostosowaniem architektonicznym do potrzeb osób z niepełnosprawnością, uwzględniając potrzeby osób poruszających się przy pomocy wózka, kul, czy osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • „Bridging the Disability Barriers: the Polish Context"; warsztat był prowadzony w języku angielskim mając na uwadze obcokrajowców studiujących na krakowskich uczelniach oraz polskich studentów uczestniczących na zajęcia w tym języku. Te warsztaty były najbardziej rozbudowane pod względem informacji o różnych typach niepełnosprawności. Poruszono tematykę niepełnosprawności wzroku, słuchu, ruchowej i innych.

Warsztaty nie tylko o niepełnosprawności
Odbyły się również warsztaty rozwoju osobistego „Zwiększanie motywacji" zorganizowane przez BON UEK oraz Integracyjny kurs pierwszej pomocy „Każdy może uratować życie" organizowany przez BON UPJPII. Celem kursu było nauczenie podstawowych elementów udzielania pierwszej pomocy osoby z niepełnosprawnościami - resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, pierwsza pomoc przy ataku astmy, padaczki, hiper i hipo- glikemii, urazów i innych stanów nagłych.

 

Przedsięwzięcie VII Krakowskich Dni Integracji zakończyło się w piątek „Wieczorem Talentów" zorganizowanym przez BON i ZSN AGH. Premierowy wieczór był bardzo udany i mamy nadzieję, że na stałe wejdzie w harmonogram Krakowskich Dni Integracji.

 

Dziękujemy przybyłym gościom, referentom, studentom i wszystkim zaangażowanym w tworzenie Krakowskich Dni Integracji.

 

Do zobaczenia za rok!

Ewelina Durlak (BON AGH)


Galeria

Zdjęcia z Krakowskich Dni Integracji 2014

I dzień VII KDI - delegacja UEK na konferencji na UJ, fot. Mateusz Macałka

I dzień VII KDI - delegacja UEK na konferencji na UJ, fot. Mateusz Macałka

II dzień VII KDI - debata na UEK, fot. Mateusz Macałka

II dzień VII KDI - debata na UEK, fot. Mateusz Macałka

II dzień VII KDI - goście oglądający wystawę ZSN UEK, fot. Mateusz Macałka

II dzień VII KDI - goście oglądający wystawę ZSN UEK, fot. Mateusz Macałka