NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA

Drukuj

W sekcji tej prezentujemy główne nagrody i wyróżenia oraz osiągnięcia, które naszej jednostce, a tym samym też naszej Uczelni, udało się zdobyć. Do najważniejszych nagród, które nasz Uniwersytet otrzymał dzięki staraniom BON należą bez wątpienia trzy statuetki Lodołamaczy.

 

UEK dwukrotnie zdobywał nagrodę Lodołamacza na poziomie regionalnym (w roku 2012 nagroda Super Lodołamacza, w roku 2015 nagroda Lodołamacza 2015 w Kategorii Instytucja). Ponadto, co warto podkreślić, sięgnął  także po nagrodę główną Lodołamacz 2015 w Kategorii Instytucja na pozimie centralnym - podczas Finałowej Gali Konkursu.

 

Wśród wartościowych nagród należy także wymienić dwie nagrody przyznane BON UEK za dostosowanie strony internetowej jednostki: www.bon.uek.krakow.pl :

  • nagroda SERWIS WWW BEZ BARIER przyznawana przez Stowarzyszenie Integracja (listopad 2015)
  • nagroda Strona Internetowa bez Barier przyznawana przez Fundację Widzialni (kwiecień 2016)

Więcej informacji znajdziecie Państwo w poszczególnych podzakładach.