SKŁAD KOMISJI ds. WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH PRZY KRASP