ZAKRĘCONY UEK

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK gorąco zachęca do udziału w konkursie zbierania nakrętek plastikowych „ZAKRĘCONY UEK", które pomogą w sfinansowaniu kosztów operacji i rehabilitacji Kubusia Dąbrowskiego.

Chłopiec urodził się 28 sierpnia 2013 r. i cierpi na rzadką chorobę, która skutkuje brakiem prawidłowo rozwiniętych kończyn górnych i dolnych. Istnieje szansa na operację w Stanach Zjednoczonych, której koszt wynosi 200 000 USD czyli ok.600 000 zł.

 

Konkurs polega na zbieraniu plastikowych nakrętek różnego rodzaju, które podpisane należy oddawać we wtorki w godzinach 13:05-14:45 i środy w godzinach 11:20-13:00 (semestr letni) do siedziby ZSN, znajdującej się w pawilonie D pok. 19.

 

Zakrętki mogą zbierać studenci i pracownicy UEK w kategoriach:

  • Zakręcony student
  • Zakręcony pracownik
  • Grupa studencka spełniająca marzenia
  • Grupa pracowników spełniająca marzenia

Zakrętki można zbierać indywidualnie lub grupowo. Grupą studentów może być np. koło naukowe, organizacja studencka, grupa dziekańska bądź inna dowolna grupa studentów. Natomiast grupą pracowników może być np. katedra, dział, biuro bądź inna dowolna grupa pracowników.


Warto wziąć udział w konkursie, aby przede wszystkim pomóc, ale również wygrać atrakcyjne nagrody.


Konkurs trwa od 12 stycznia do 31 maja 2015 r.


Szczegóły oraz regulamin konkursu na http://zsn.uek.krakow.pl/ ; można również dołączyć do naszego wydarzenia na facebook`u: https://www.facebook.com/events/768987593178625/?fref=ts


Patronat nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół

Galeria

Zakręcony UEK - plakat

Zakręcony UEK - plakat