PORADNIKI

Drukuj

Często pierwszy kontakt ze osobą z widoczną niepełnosprawnością wywołuje obawy. Wynika to z faktu, że po raz pierwszy znajdujemy się w takiej sytuacji i nie do końca wiemy co powiedzieć, jak się zachować. Dlatego w tej sekcji chcemy przedstawić Państwu kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością.

 

Chcemy podkreślić, że student z niepełnosprawnością ma te same prawa i obowiązki co student pełnosprawny.  W procesie kształcenia studenta z niepełnosprawnością chodzi o wyrównanie jego szans w dostępie do edukacji czego nie należy utożsamiać z  obniżaniem wymagań.

 

Niniejsza sekcja została podzielona na pięć działów, w których można znaleźć wskazówki dla prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami:

Pełną wersją poradnika dla nauczycieli akademickich - opracowaną przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny da Studentów Niepełnosprawnych UMCS w oparciu o materiały Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego - dotyczącą postępowania wobec osób z niepełnosprawnością można znaleźć klikająć tutaj.

 

Więcej na temat ogólnych zasad w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością można znaleźć w zakładce "BON UEK" --> "Savoir-vivre wobec ON" lub klilając tutaj.