Studenci z chorobami przewlekłymi - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UEK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Studenci z chorobami przewlekłymi

Wsparcie edukacyjne studentów ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami realizowane jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od 2008 roku. Wykorzystując dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości studentów stwarzamy możliwość wyrównywania szans edukacyjnych wynikających ze specyfiki stanu zdrowia. Adaptacja procesu kształcenia to wszelkie zmiany w toku studiów, które umożliwiają studentom na równych prawach pełne uczestnictwo w zajęciach oraz w życiu akademickim bez naruszania standardów i wymagań merytorycznych środowiska akademickiego. Wszelkie adaptacje muszą być zatem przygotowane tak, aby zagwarantowane zostało zachowanie kluczowych elementów procesu realizacji programu studiów. Są one konsultowane z odpowiednim specjalistą podczas wizyty w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, a ich realizacja jest możliwa po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji i na wniosek studenta/doktoranta zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej),
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny,
 3. Zaświadczenie / dokumentacja lekarska.

 

Formy wsparcia

Osoby posiadające choroby przewlekłe mogą ubiegać się o wsparcie w formie np.:

 1. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, seminaria:
  • zwiększenie limitu nieobecności na zajęciach; możliwość nadrobienia zaległości na warunkach ustalonych z osobami prowadzącymi,
  • możliwość modyfikacji harmonogramu zajęć minimalizując nieobecności związane z planowanym leczeniem,
  • możliwość otrzymania od prowadzących materiałów dydaktycznych,
  • możliwość korzystania z urządzeń wspomagających i technologii asystujących (np. komputer, tablet),
  • indywidualne dostosowanie zajęć.
 2. Podczas zaliczeń/egzaminów:
  • wydłużenie czasu ich trwania (maksymalnie o 50% czasu podstawowego),
  • zmiana formy przeprowadzenia egzaminu z pisemnej na ustną lub odwrotnie,
  • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze,
  • w przypadku egzaminu z obszernego materiału możliwość zdawania go w częściach,
  • możliwość organizacji indywidualnego trybu zdawania zaliczeń/egzaminów,
  • indywidualne dostosowanie zaliczenia/egzaminu.

 

Dodatkowo studenci mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Alternatywne zajęcia z WF
 • Indywidualnych konsultacji/zajęć

 

Celem skorzystania z proponowanych form wsparcia lub chcąc uzyskać więcej informacji zapraszamy bezpośrednio do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Możesz również wysłać wiadomość mail lub zadzwonić i w ten sposób umówić się na spotkanie.

Banery/Logo

Logo Fundusze Europejskie
Logo RP
Logo UEK
Logo Unia Europejska