Nagrody i osiągnięcia - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UEK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Nagrody i osiągnięcia

W sekcji tej prezentujemy główne nagrody, wyróżnienia oraz osiągnięcia, które naszej jednostce, a tym samym też naszej Uczelni, udało się zdobyć. Do najważniejszych nagród, które nasz Uniwersytet otrzymał dzięki staraniom BON należą bez wątpienia trzy statuetki Lodołamaczy.

UEK dwukrotnie zdobywał nagrodę Lodołamacza na poziomie regionalnym (w roku 2012 nagroda Super Lodołamacza, w roku 2015 nagroda Lodołamacza 2015 w Kategorii Instytucja). Ponadto, co warto podkreślić, sięgnął  także po nagrodę główną Lodołamacz 2015 w Kategorii Instytucja na poziomie centralnym - podczas Finałowej Gali Konkursu.

Wśród wartościowych nagród należy także wymienić dwie nagrody przyznane BON UEK za dostosowanie strony internetowej jednostki: www.bon.uek.krakow.pl

 • nagroda SERWIS WWW BEZ BARIER przyznawana przez Stowarzyszenie Integracja (listopad 2015)
 • nagroda Strona Internetowa bez Barier przyznawana przez Fundację Widzialni (kwiecień 2016)

 

 • 2008 Powstanie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK
 • 2008 Organizacja Dnia Integracji, który zapoczątkował Krakowskie Dni Integracji
 • 2008 Wyróżnienie Kampusu UEK w konkursie Kraków bez barier
 • 2009 Wręczenie po raz pierwszy nagród Integralia osobom i instytucjom wspierającym studentów z niepełnosprawnością
 • 2009 Powstanie Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego
 • 2010 UJ dołącza do Porozumienia o współpracy na rzecz studentów z niepełnosprawnościami
 • 2011 Powstanie Sekcji Sportowej AZS UEK Osób Niepełnosprawnych
 • 2012 Wdrożenie systemu certyfikacji Katedr Przyjaznych Osobom
  z Niepełnosprawnością (KatPON)
 • 2012 Otrzymanie regionalnej nagrody Super Lodołamacz przez UEK
 • 2012 Organizacja I Maratonu Pływackiego UEK
 • 2013 Przystąpienie do międzynarodowego projektu EADHE
 • 2013 Nawiązanie współpracy z Katedrą i Kołem Naukowym Gospodarki i Administracji Publicznej
 • 2014 10 lecie powstania Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK
 • 2015 Otrzymanie nagrody Lodołamacz dla UEK na skalę krajową
 • 2016 Otrzymanie nagrody "strona internetowa bez barier"
 • 2017 X Jubileuszowe Krakowskie Dni Integracji
 • 2017 Dołączenie do porozumienia niepublicznej Uczelni Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • 2018 III miejsce w konkursie Lodołamacze w kategorii Instytucja
 • 2018 Jubileusz 10-lecia działalności BON

 

Lodołamacze

LODOŁAMACZE Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie, organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Nagrodą LODOŁAMCZA honorowane są firmy, instytucje oraz ludzie, którzy wykazują się szczególnym zaangażowaniem w sprawy osób z niepełnosprawnością czy to poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, czy udoskonalenie i dostosowywanie już istniejących, promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia, a także łamanie stereotypów i barier.

Konkurs składa się z dwóch etapów regionalnego oraz centralnego. Podczas Małopolsko-Świętokrzyskiej Regionalnej Gali Jubileuszowej X Edycji Konkursu Lodołamacze 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otrzymał I miejsce oraz Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 w Kategorii Instytucja, dzięki czemu awansował do kolejnego etapu.

W dniu 29 września na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce finałowa Gala Konkursu, nad którym honorowy patronat objęła małżonka prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda. W trakcie uroczystości przyznano nagrody w kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy oraz Instytucja. W tej ostatniej laureatem został Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nagrodę odebrał JM Rektor, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, któremu towarzyszyła prof. dr hab. Janina Filek - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Warto podkreślić, iż działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostały dostrzeżone po raz drugi. W roku 2012 roku Uniwersytet został uhonorowany tytułem Super Lodołamacza, natomiast po raz pierwszy otrzymaliśmy nagrodę w skali kraju.

W uzasadnieniu Kapituła konkursu podkreśliła: „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, od 2002 r. zatrudnia osoby niepełnosprawne, (na dzień dzisiejszy wśród kadry merytorycznej jest 28 osób niepełnosprawnych). Uniwersytet dokłada wszelkich starań, aby wyrównać szanse osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom kształcenia. Przekłada się to na liczbę 296 studentów niepełnosprawnych studiujących na Uczelni w ubiegłym roku akademickim.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest współinicjatorem unikatowego na skalę Polski „Porozumienia" o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością pod kątem wymiany doświadczeń w zakresie wyrównywania szans w edukacji. Do porozumienia przyłączyło się 7 krakowskich uczelni. Od 2008 r. na Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które oferuje usługi doradcze, psychologiczne, i różnego rodzaju szkolenia. W 2009 r. powołano Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego, które poprzez szereg działań szkoleniowych i doradczych, wspiera nie tylko studentów, ale również pracowników krakowskich uczelni. Ponadto Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest pomysłodawcą i głównym organizatorem corocznych Krakowskich Dni Integracji, których już VIII edycja odbyła się w kwietniu tego roku.

W ciągu ostatnich lat Uniwersytet dbał o likwidację barier architektonicznych poprzez wyposażenie części budynków w fotokomórkę przy drzwiach, platformy przy schodach, windy z sygnalizacją dźwiękową czy oznakowaniem w alfabecie brajla, ponadto wyznaczono specjalne miejsca parkingowe, przystosowano toalety, sale wykładowe oznakowano alfabetem brajla, a jedną z nich wyposażono w pętlę indukcyjną służącą studentom słabosłyszącym. W 2013 r. Uczelnia dołączyła do międzynarodowego projektu „Europejska akcja na rzecz osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym", którego koordynatorem jest Uniwersytet Boloński, ponadto pracownicy nieustająco podnoszą swoje kwalifikacje poprzez wizyty studyjne w różnych krajach, których owocem jest wprowadzenie na Uczelni konsultacji psychologicznych w języku angielskim i rosyjskim dla obcokrajowców oraz pilotażowego lektoratu z Polskiego Języka Migowego."
Autor tekstu: mgr Anna Stawowy

Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego

Działania realizowane na krakowskich uczelniach, w tym w dużej mierze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego (MCWP) opisane zostały w opublikowanym właśnie Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki (Biuro RPO, Warszawa, maj 2014).

Raport w formacie pdf można pobrać na dole strony lub też ze strony internetowej RPO:

http://www.rpo.gov.pl/pl/content/ochrona-zdrowia-psychicznego-w-polsce-wyzwania-plany-bariery-dobre-praktyki-raport-rpo

Działania MCWP opisane zostały w podrozdziale 4.4.3. na stronie 117.

Zachęcamy do lektury!

Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego

Projekt Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego (MCWP) został wymieniony jako jedna z dobrych praktyk w biuletynie Rzecznika Praw Obywatelskich Zasada równego traktowania - prawo i praktyka, nr 16. Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami (Biuro RPO, Warszawa, wrzesień 2015).

Raport w formacie pdf można pobrać poniżej lub też ze strony internetowej RPO:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasada-rownego-traktowania-prawo-i-praktyka-nr-16-dostepnosc-edukacji-akademickiej

Projekt MCWP opisany został w rozdziale VII: Dobre Praktyki, podrozdziale 6: Szkolenia kadry akademickiej (str. 53).
Zachęcamy do lektury!

Serwis www
bez barier

Prestiżowa nagroda dla Biura ds. ON UEK

 

Biuro ds. ON UEK otrzymało kolejną prestiżową nagrodę, tym razem za stworzenie i profesjonalne prowadzenie „Serwisu www bez barier". Nagroda została naszemu Biuru wręczona podczas uroczystej Gali Integracji, która odbyła się w dniu 19 listopada br. w Warszawie. Honorowy patronat nad Galą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Gala zgromadziła ponad 2500 uczestników. Wśród zaproszonych gości byli zarówno przedstawiciele świata polityki, wśród nich: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, posłowie, oraz wysocy urzędnicy; przedstawicielki świata artystycznego, znane nie tylko z aktywności zawodowej, ale również z aktywności na rzecz osób z niepełnosprawnościami: Olga Bończyk, Grażyna Wolszczak, Anna Korcz, Małgorzata Pieńkowska; jak i przedstawiciele świata dziennikarskiego tacy jak Anna Popek. Przede wszystkim jednak Gala zgromadziła liczną rzeszę osób z niepełnosprawnościami z całej Polski oraz ich rodziny i przyjaciół.

Z jednej strony zachowany został charakter uroczystej Gali - całość prowadził założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja Piotr Pawłowski. Wspierał go swoim dowcipem dziennikarz i satyryk Artur Andrus wspólnie z niezwykle ciepłą osoba jaką jest znana i popularna aktorka Magdalena Różczka. Gale rozpoczął mini koncert Kamila Czeszela bardzo utalentowanego niepełnosprawnego piosenkarza. Jednak głównym gościem Gali była przebywająca w Polsce brytyjska wokalistka Victoria Modesta, piosenkarka zdobywająca na Wyspach coraz większą popularność (pomimo albo na przekór widocznej niepełnosprawności), która podczas Gali otrzymała Nagrodę Specjalną Przyjaciel Integracji „za postawę życiową, krzewienie idei bezkompromisowego łamania barier w codziennym życiu osób z niepełnosprawnościami". Podczas Gali Medale Przyjaciel Integracji otrzymali: Związek Banków Polskich, Poczta Polska i Totalizator Sportowy, zaś wyróżnienie przyznano Portowi Lotniczemu im. F. Chopina w Warszawie. Nagrody te przyznano za podejmowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Z drugiej zaś strony impreza ta miała coś z cudownego ludycznego widowiska, bowiem podczas występów dwóch zespołów: November Project oraz Sound`n`Grace uczestnicy bawili się śpiewając i tańcząc razem z artystami, a miejsca do tej zabawy było dużo bowiem cała imprez odbyła się w budynku EXPO XXI Warszawa, w najnowszej hali obiektu o powierzchni prawie 4000 m2. To właśnie ta nowoczesna przestrzeń oraz duże możliwości techniczne obiektu umożliwiły stworzenie atmosfery przyjacielskiej zabawy i poczucie pełnej integracji uczestników.

Było mi dane reprezentować Biuro ds. ON i tym samym UEK i odebrać z rąk Magdaleny Różczki statuetkę wraz z dyplomem, choć muszę przyznać, że nie przyłożyłam się w żadnym calu do bezbarierowości strony www naszego Biura. Profesjonalizm strony www BON jest zasługą mgr Eweliny Durlak oraz mgra Marka Świerada. Odbierając nagrodę i korzystając z faktu, że byłam przy mikrofonie po pierwsze, przesłałam Warszawie integracyjne pozdrowienia od Krakowa. Po drugie, podziękowałam organizatorom za nagrodę, ale przede wszystkim za realizację wspaniałej idei jaką jest idea INTEGRACJI. Po trzecie zaś, podzieliłam się z uczestnikami Gali swoim niedawnym doświadczeniem, kiedy to podczas odbierania nagrody „Lodołamacze" w październiku na Zamku Królewskim w Warszawie JM Rektor UEK prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół powiedział, że nie jest pewien czy nasza uczelnia zasłużyła na tę nagrodę, bo zrobiliśmy dopiero pierwszy krok. Kiedy to usłyszałam, nie bardzo mogłam pogodzić się z tym zdaniem, bowiem od 2002 roku najpierw sama, a potem wraz z BON podejmujemy działania na rzecz wsparcia studentów z niepełnosprawnościami i wydawało mi się, że nasza Uczelnia zaszła znacznie dalej niż na odległość pierwszego kroku. Na szczęście nie podzieliłam się z Panem Rektorem tą wątpliwością, bowiem po pewnym czasie i na mnie spłynęło olśnienie. Choć w sensie wymiernym dużo przez te lata zostało na naszej Uczelni zrobione, to wobec tego, co trzeba jeszcze zrobić i wobec tego, co trzeba jeszcze zmienić w Polsce, rzeczywiście zrobiliśmy dopiero pierwszy krok. Na koniec zaprosiłam wszystkich uczestników Gali na nasze Krakowskie Dni Integracji w kwietniu 2016 roku.

Autor tekstu: Prof. dr hab. Janina Filek

Strona Internetowa bez barier

Strona internetowa BON ponownie nagrodzona - Dostosowanie stron internetowych

Po raz drugi serwis internetowy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK został nagrodzony w dziedzinie dostępności. Tym razem nagrodzono ją jako „Stronę Internetową bez Barier" w kategorii: strona publiczna powyżej 100 podstron. Nagrodę odebrała Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych prof. Janina Filek podczas ogólnopolskiej konferencji „Cyfrowo wykluczeni", która odbyła się 20 kwietnia w Sejmie RP.

Dlaczego dostępność stron internetowych jest tak ważna?
Mogłoby się wydawać, że zadbanie o dostosowanie strony internetowej do potrzeb odbiorców nie jest tak istotne jak same informacje , które są poprzez te strony przekazywane. Mogłoby się również wydawać, że jeżeli mówimy o dostępności to myślimy tylko o osobach z niepełnosprawnościami. Temat ten okazuje się bardziej skomplikowany i warty przemyślenia. Ten artykuł zatem jest pierwszym z serii , które jako BON zamierzmy przygotować, aby pokazać jak istotne jest dostosowanie stron www do potrzeb wszystkich odbiorców oraz co można by zrobić, aby strony te były bardziej przyjazne dla wszystkich użytkowników. Świat wirtualny staje się, o ile już nie jest, podstawowym źródłem informacji, wiedzy czy rozrywki. Z zasobów Internetu korzystają osoby z niepełnosprawnościami np. wzroku (dla których obsługa komputera jest podstawową już umiejętnością), słuchu (dla których informacje na stronach internetowych są alternatywnym kanałem komunikacji wobec rozmowy telefonicznej), dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla których prostota tekstu na stronach jest przyswajalna).  Ze stron internetowych korzystają również osoby starsze, osoby z dysleksją, osoby z ADHD. Dostosowanie strony jest również istotne dla każdego użytkownika, gdyż jeśli strona jest funkcjonalna i przejrzysta, każdy użytkownik może z niej swobodnie korzystać.
Jeśli jednak ten argument nie jest wystarczający, to warto również zaznaczyć, iż z dniem 31 maja 2015 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Zobowiązują one administrację publiczną do dostosowania serwisów internetowych do wymogów osób z niepełnosprawnością zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.Dlatego też warto dostosowywać serwisy katedr czy organizacji studenckich.

Jakie są wyniki Raportu Dostępności 2016?
Jak co roku Fundacja Widzialni we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji przeprowadziła badania dostępności stron internetowych oraz sporządziłaRaport Dostępności 2016. Wyniki zostały zaprezentowane podczas konferencji „Cyfrowo wykluczeni". Badanie objęło 118 stron WWW m.in. Kancelarii Prezydenta, Premiera, Sejmu, wszystkich ministerstw oraz wybranych urzędów im podległych. Zaledwie 23% badanych serwisów spełniało minimalne wymagania dla osób o specjalnych potrzebach. W ubiegłym roku ten wskaźnik wynosił niecałe 13%, w 2013 roku 1,7%. Fundacja Widzialni negatywnie ocenia tempo dokonywanych zmian.

Co zrobić by ulepszyć strony internetowe?
Za standardy dostępności stron internetowych odpowiadają wytyczne WCAG 2.0. (Web Content Accessibility Guidelines). Cztery najważniejsze zasady WCAG to postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość oraz solidność. Te zasady wiążą się ze szczegółowymi wytycznymi np. czy serwis jest dostępny z klawiatury, tj. czy po stronie można poruszać się tylko za pomocą klawiatury, bez użycia myszki czy touchpad`a lub czy kontrast na stronie jest odpowiedni (minimum 4,5:1). Najlepszym momentem do przystosowania strony internetowej jest etap jej planowania i tworzenia. Dostosowanie stron polega na odpowiednim zaprojektowaniu jej „od środka", a następnie jej dostosowaniu pod względem dostępności wizualnej oraz odpowiednim redagowaniu tekstu.
Najlepiej jeśli współpracują ze sobą redaktorzy, programiści/administratorzy, graficy oraz osoby decyzyjne.

Gdzie szukać wsparcia?
Sukcesywnie postaramy się prezentować artykuły o tematyce dostępności w Kurierze UEK oraz w Biuletynie BON UEK. Na ten moment polecamy Państwu portal Fundacji Widzialni, gdzie w zakładce publikacje można pobrać wydawnictwa do przeprowadzenia audytów oraz informacje jak dostosować serwisy.www.widzialni.pl

Autor tekstu: Ewelina Durlak

 

Banery/Logo

Logo Fundusze Europejskie
Logo RP
Logo UEK
Logo Unia Europejska