Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UEK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami

KatPON czyli Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami jest innowacyjnym w skali kraju projektem certyfikacji katedr przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami. Projekt certyfikacji przygotował we współpracy z BON UEK dr Maciej Frączek z Katedry GAP.

 Jest to narzędzie wspierające proces edukacyjny studentów z niepełnosprawnościami na UEK. Wprowadzenie systemu wpłynie także znacząco na zwiększenie świadomości pracowników naukowych. Jego główne cele to:

  • Zwiększenie dostępności UEK dla obecnych i przyszłych studentów z niepełnosprawnościami poprzez ograniczanie i eliminację barier występujących na uczelni oraz działania rozwojowe na rzecz tych osób.
  • Zwiększenie świadomości pracowników UEK, dotyczącej potrzeb i oczekiwań studentów z niepełnosprawnościami.
  • Utrwalenie społecznego wizerunku UEK jako uczelni przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami.

Pomysł certyfikacji opiera się na dwóch założeniach: na dobrowolności uczestnictwa oraz nagradzaniu. Sądzimy bowiem, że dobrowolne uczestnictwo katedr, polegające w początkowej fazie projektu na wyborze osoby pełniącej rolę pełnomocnika katedralnego, nie tylko pozwoli na szybsze i lepsze przekazywanie przez BON nauczycielom akademickim potrzebnych informacji o konkretnych potrzebach czy problemach studenta z niepełnosprawnością, ale uruchomi w sposób naturalny potrzebę znajdowania katedralnych rozwiązań wsparcia dla każdego studenta, a także spowoduje, że pracownicy katedry, co jakiś czas, jedno ze swoich zebrań poświecą problemom związanym z trudnościami (zarówno po stronie studenta, jak i wykładowcy), wynikającymi ze studiowania osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, odwołując się do znanej w teorii zarządzaniu zasady, mówiącej o motywacyjnej wyższości pochwały lub nagrody nad rozmaitymi formami upominani czy karania, zamierzamy poprzez certyfikację nagradzać te zespoły, które poprzez swoje zaangażowanie przyczyniają się do zwiększenia dostępności naszej uczelni dla studentów z niepełnosprawnościami, a tym samym - co nie mniej ważne - kształtują prospołeczną postawę naszych wszystkich absolwentów.

 O unikatowości - jak sądzimy - tego projektu decyduje także fakt zaproszenia do procesu planowania/określania kryteriów certyfikacyjnych wszystkich zainteresowanych uzyskaniem tej certyfikacji. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 9 z 15 katedr i jednostek, które zgłosiły się do projektu. Podczas spotkania miały one, poprzez swoich przedstawicieli, i nadal będą miały w ciągu dalszej dyskusji istotny wpływ na wybór i charakter kryteriów certyfikacji. W związku z tym, że prace nad kryteriami nadal trwają, każda z katedr, która do tej pory się nie zgłosiła może na dowolnym etapie prac włączyć się do dyskusji. Należy jedynie zgłosić swój akces do BON. Do trwających prac nad kryteriami certyfikacji zapraszamy wszystkie chętne katedry.

Od edycji na lata 2018-2020 do certyfikacji mogą zgłaszać się nie tylko katedry, ale także jednostki ogólnouczelniane.

Zadaniem pełnomocnika katedralnego jest: 

  • dbanie o stworzenie na poziomie katedry najlepszych możliwych warunków dla studentów z niepełnosprawnościami,
  • bieżące prowadzenie ewidencji działań katedry skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami,
  • wypełnianie i dostarczanie do BON formularza samooceny katedry, który stanowi podstawę do ubiegania się o certyfikat KatPON,
  • bieżąca współpraca z BON,
  • bieżąca współpraca ze studentami z niepełnosprawnością, którzy korzystają z oferty edukacyjnej katedry.

Banery/Logo

Logo Fundusze Europejskie
Logo RP
Logo UEK
Logo Unia Europejska