KatPON 2016-2018

Drukuj

III edycja Certyfikacji KatPON na lata 2016-2018

 

Do tegorocznej edycji KatPON zgłosiło się w 11 katedr, w tym dwie jednostki UEK. Zainteresowane uzyskaniem certyfikatu podmioty uzupełniają formularz aplikacyjny, w którym dokonują pewnego rodzaju samooceny działań do tej pory podejmowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnością. Jeśli katedra pierwszy raz stara się o certyfikat prezentuje wszystkie dotychczasowe osiągnięcia na tym polu. Jeśli jednostka aplikuje o certyfikat po raz kolejny, to załącza do wniosku opis działań zrealizowanych od momentu otrzymania poprzedniego certyfikatu (jeśli taki został przyznany).

 

Kapituła przyznała certyfikaty dla dziewięciu podmiotów. Dwa otrzymały wyróżnienie. Oceniano m.in. fakt posiadania Katedralnego Pełnomocnika ds. ON, uczestnictwo pracowników danej katedry w szkoleniach dotyczących tematyki niepełnosprawności, organizację/współorganizację wydarzeń dedykowanych osobom z niepełnosprawnością, liczbę publikacji i opracowań poruszających tematykę niepełnosprawności, dostosowanie infrastruktury katedry/jednostki do potrzeb ON itp.

 

Certyfikaty i wyróżnienia w ramach III edycji uroczyście wręczono dnia 30 maja 2016 r. podczas obchodów Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego. Poza certyfikatem, katedry i jednostki otrzymały specjalną tabliczkę do zamocowania na ścianie obok pokoju Kierownika Katedry/Studium lub Sekretariatu, a która informuje o przyznanym certyfikacie. Certyfikaty przyznawane są na dwa lata. Aby mieć prawo do dalszego wykorzystywania tabliczki i zaszczytnego tytułu Katedry Przyjaznej Osobom z Niepełnosprawnością jednostka musi ponownie po upływie dwóch lat złożyć odpowiednie dokumenty, pozwalające wznowić procedurę certyfikacji.


Katedry nagrodzone certyfikatami KatPON na lata 2016-2018

 

Katedra Wydział
1
Filozofii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
2
Gospodarki i Administracji Publicznej Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
3
Opakowalnictwa Towarów Towaroznawstwa
4
Biblioteka Główna Jednostka ogólnouczelniana
5
Studium Języków Obcych Jednostka międzywydziałowa
6
Procesu Zarządzania Zarządzania
7
Prawa Cywilnego i Gospodarczego Finansów
8
Psychologii i Dydaktyki Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
9
Ekonomii Finansów

 

 

Katedry wyróżnione w III edycji certyfikacji KatPON

 

Katedra Wydział
1
Metod Organizacji i Zarządzania
Zarządzania
2
Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych