KATEDRALNI PEŁNOMOCNICY ds. ON

Drukuj

Obecnie na Uczelni w ramach systemu „Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością” funkcjonuje 27 pełnomocników katedralnych w 24 katedrach i 3 jednostkach międzywydziałowych. Ich zadaniem jest:

 

  • dbanie o stworzenie na poziomie katedry najlepszych możliwych warunków dla studentów z niepełnosprawnością,
  • bieżące prowadzenie ewidencji działań katedry skierowanych do studentów z niepełnosprawnością,
  • wypełnianie i dostarczanie do BON formularza samooceny katedry, który stanowi podstawę do ubiegania się o certyfikat KatPON,
  • bieżąca współpraca z BON,
  • bieżąca współpraca ze studentami z niepełnosprawnością, którzy korzystają z oferty edukacyjnej katedry.

 

 

Zachęcamy studentów niepełnosprawnych do kontaktu z pełnomocnikami w kwestiach związanych z kształceniem na UEK.

 

Lista katedralnych pełnomocników

 

Biblioteka Główna

mgr Urszula Cieraszewska

Biblioteka Główna, Oddział Informacji Naukowej

cieraszu@uek.krakow.pl

Centrum Językowe

mgr Agnieszka Kądziołka- Zaręba

Pawilon F, pokój 216

zarebaa@uek.krakow.pl

Dziekanat Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

mgr Halina Nosal

Budynek Główny, pokój 004

nosalh@uek.krakow.pl

Katedra Administracji Publicznej

dr Maciej Frączek

Ul. Rakowicka 16, pokój 34b

maciej.fraczek@uek.krakow.pl

Katedra Analiz Strategicznych

dr Edyta Bielińska-Dusza

Pawilon B, pok. 263

bielinse@uek.krakow.pl

Katedra Bankowości

mgr Michał Boda

Pawilon F, pokój 711

bodam@uek.krakow.pl

Katedra Ekonomii

dr Dominika Choroś-Mrozowska

Pawilon F, pokój 103

mrozowsd@uek.krakow.pl

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

dr Agnieszka Thier

Pawilon B , pokój 160

thiera@uek.krakow.pl

Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej

dr Wojciech Bąba

Pawilon Ustronie, pokój 503

babaw@uek.krakow.pl

Katedra Filozofii

dr Inga Mizdrak

Ul. Rakowicka 16, pokój 44a

mizdraki@uek.krakow.pl

Katedra Finansów

dr Alina Klonowska

Pawilon F, pokój 708

klonowsa@uek.krakow.pl

Katedra Finansów Samorządowych

dr Katarzyna Maj-Waśniowska

Pawilon F, pok. 718

katarzyna.maj@uek.krakow.pl

Katedra Gospodarki Regionalnej

dr inż. arch. Agnieszka Włoch-Szymla

Pawilon F, pok. 418

wlocha@uek.krakow.pl

Katedra Handlu Zagranicznego

dr Krzysztof Kosiec

Pawilon U, pok. 303

krzysztof.kosiec@uek.krakow.pl

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

dr inż. arch Lucyna Kępa

Budynek Biblioteki, pokój 409b

kepal@uek.krakow.pl

Katedra Makroekonomii

dr Mirosław Raczyński

Pawilon B, pokój 363

raczynsm@uek.krakow.pl

Katedra Marketingu

dr Paweł Chlipała

Pawilon A, pokój 203

pawel.chlipala@uek.krakow.pl

Katedra Metod Organizacji i Zarządzania

dr Angelika Wodecka-Hyjek

Pawilon A, pokój 401

wodeckaa@uek.krakow.pl

Katedra Opakowalnictwa Towarów

dr Jarosław Świda

Pawilon Ustronie, pokój 407

swidaj@uek.krakow.pl

Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego

dr Błażej Bugajski

Budynek Biblioteki, pokój 415a

blazej.bugajski@uek.krakow.pl

Katedra Prawa Publicznego

dr Magdalena Małecka-Łyszczek

Budynek Główny, pokój 313

maleckam@uek.krakow.pl

Katedra Procesu Zarządzania

dr Bernard Bińczycki

Budynek Biblioteki, pokój 107a

bernard.binczycki@uek.krakow.pl

Katedra Psychologii i Dydaktyki

dr Justyna Pawlak

Pawilon A, pokój 414

justyna.pawlak@uek.krakow.pl

Katedra Rachunkowości Finansowej

dr Anna Szkarłat-Koszałka

Pawilon F, pok. 504

szkarlat@uek.krakow.pl

Katedra Systemów Obliczeniowych

mgr Lilianna Tomaszewska

Budynek Biblioteki, pokój 430

tomaszel@uek.krakow.pl

Katedra Teorii Ekonomii

dr Piotr Klimczyk

Pawilon B, pokój 353

piotr.klimczyk@uek.krakow.pl

Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego

dr inż. Paweł Turek

ul. H. Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków,  pokój 32, III piętro

turekp@uek.krakow.pl

Katedra Zarządzania Jakością

mgr inż. Dominika Socha

Pawilon Ustronie, pokój 107

sochad@uek.krakow.pl

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

dr Grzegorz Łukasiewicz

Pawilon Ustronie, pokój 408a

lukasieg@uek.krakow.pl

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

dr Monika Sady

Pawilon B, pok. 265

monika.sady@uek.krakow.pl