UDOGODNIENIA

Drukuj

Student z niepełnosprawnością może ubiegać się o:

 • stypendium specjalne;
 • zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach;
 • indywidualną organizację studiów;
 • przedłużenie okresu wypożyczania książek z Biblioteki (2 miesiące);
 • możliwość dopasowania zajęć z wychowania fizycznego;
 • zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie Uczelni;
 • pierwszeństwo przyznania miejsca w domu studenckim;
 • możliwość nagrywania zajęć;
 • pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania;
 • wsparcie psychologiczne.

Student z niepełnosprawnością może uczestniczyć w:

 • kursach językowych (w tym języka migowego);
 • warsztatach i szkoleniach;
 • dodatkowych zajęciach sportowych;
 • Sekcji Pływackiej i Sekcji Rowerowej (handbike);
 • Krakowskich Dniach Integracji;
 • obozach integracyjnych, wycieczkach, ogniskach organizowanych przez BON.