PROJEKT EADHE

Drukuj

EADHE - European Action on Disability within Higher Education


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w sierpniu 2013 roku dołączył do międzynarodowego projektu o nazwie EADHE (European Action on Disability within Higher-Education; Europejska akcja na rzecz osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym). Koordynatorem głównym projektu jest Uniwersytet Boloński, zaś koordynatorem ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK.

Projekt dotyczy wsparcia osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym. Pozostali partnerzy projektu to:

  • Cooperativa Sociale CEIS Formazione - organizacja pozarządowa Włochy
  • Ghent University, Belgia
  • Aarhus University, Dania
  • University of Coimbra, Portugalia
  • Leipzig University, Niemcy
  • University of Gothenburg, Szwecja

Celem projektu jest stworzenie mapy dobrych praktyk i działań podejmowanych w celu wyrównania szans osób niepełnosprawnych w dostępie do szkolnictwa wyższego na wyżej wymienionych uczelniach europejskich oraz implementację najlepszych praktyk. Na pierwszą część projektu składają się ankieta kierowana do studentów niepełnosprawnych oraz wywiady z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi (w tym pracownikami BON). W dalszych etapach zostanie przeprowadzona analiza zebranych danych oraz opracowany pilotażowy program działań prowadzący do implementacji najlepszych praktyk.


Więcej informacji o projekcie można znaleźć na anglojęzycznych stronach:

http://www.eadhe.eu/

oraz

https://www.facebook.com/pages/EADHE-European-Action-on-Disability-within-Higher-Education/484716174898542

 

 

Logo projektu EADHE

 

Program Uczenie się  przez całe życie - logo

 

 

EADHE - kod QR