KDI 2013 - relacja

Drukuj

VI Krakowskie Dni Integracji - „Zobacz niepełnosprawność"


Dobiegły już końca VI Krakowskie Dni Integracji (KDI). Impreza dedykowana tematyce niepełnosprawności, której celem jest wspólna integracja oraz zwiększenie świadomości środowisk akademickich zagadnieniach związanych z niepełnosprawnością. W tym roku Dni Integracji miały wymiar bardzo edukacyjny.


W czasie tegorocznej edycji, poza wydarzeniami, które na stałe wpisały się w scenariusz KDI - takimi jak wręczenie nagród Integralia, konkurs fotograficzny czy Dzień Sportu ON, pojawiła się nowa, bardzo ciekawa inicjatywa. W ramach VI Krakowskich Dni Integracji pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zainicjowali cykl warsztatów i szkoleń Zobacz niepełnosprawność skierowanych zarówno do pełno- jak i niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Pomysł warsztatów jest nowatorski. Był to pewien rodzaju eksperyment, który sprawdził się w 100%. Świadomość polskiego społeczeństwa, w tym także społeczności akademickiej, na tematy niepełnosprawności nie zadowala i dużo jest jeszcze do zrobienia na tym polu. Celem warsztatów było zwiększenie tej świadomości, przybliżenie i zapoznanie uczestników z tą tematyką, aby mogli stać się bardziej otwarci i lepiej rozumieć problemy osób z niepełnosprawnością. Cykl był podzielony na cztery sekcje:
• Zobacz przestrzeń: projektowanie przyjazne - dwa warsztaty poświęcone projektowaniu przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością,
• Zobacz dźwięk: Głusi i niedosłyszący - spotkanie poświęcone niepełnosprawności słuchu, Kulturze Głuchych i językowi migowemu,
• Zobacz obraz: niepełnosprawność wzorku - gdzie dzięki, dyskusji, prezentacji filmów edukacyjnych oraz zadaniom uczestnicy zapoznali się z zasadami pomocy osobom niewidomym lub niedowidzącym,
• Zobacz inne oblicze - dwa wykłady poświęcone problematyce niepełnosprawności psychicznej.


Przykładowo warsztat Zobacz dźwięk: Głusi i niedosłyszący prowadziła pracowniczka BON UEK - osoba słysząca, będąca tłumaczem języka migowego - wspólnie z osobą głuchą. Warsztat prowadzony w języku polskim i migowym w sposób zabawny, luźny, a jednocześnie poruszający najważniejsze kwestie dotyczące osób głuchych i słabosłyszących zrobił duże wrażenie na uczestnikach. Dzięki takiej formie mogli poznać m.in. Kulturę Głuchych, dowiedzieć się, że język migowy nie jest uniwersalny, czy też nauczyć się jak nawiązać kontakt z osobą głuchą czy niedosłyszącą.


To nie wszystkie przejawy edukacyjnego charakteru tegorocznych KDI. Poza warsztatami Zobacz niepełnosprawności, pracownicy BON UEK wygłosili prezentację w języku angielskim pt. Bridging the Disability Barriers: the Polish Context. Odbyły się także otwarte warsztaty rozwoju osobistego z negocjacji ABC skutecznego negocjatora. Warsztaty te realizowane są w ramach projektu Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego i tym razem urozmaiciły dodatkowo ofertę VI KDI. Ponadto zaprzyjaźnione Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, który włącza się w organizację KDI, zorganizowało - jakże ważny - kurs pierwszej pomocy Każdy może uratować życie, w czasie którego uczestnicy mogli z wykorzystaniem treningowych fantomów spróbować resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Swój wkład w wymiar stricte edukacyjny tegorocznych KDI miało również Biuro ds. ON UJ, które zorganizowało warsztaty dla studentów nt. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i równego traktowania, zatytułowane Space of inclusion, a także szkolenie projektu DARe-Learning dla nauczycieli akademickich z wykorzystaniem gry e-learningowej, pod tytułem Nie tylko brajl.


VI KDI rozpoczęły się 16 kwietnia otwarciem wystawy 10 lat działalności na rzecz studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w holu Biblioteki Głównej UEK.


17 kwietnia br. w ramach VI KDI odbył się Panel dyskusyjny Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych - jak jest naprawdę? z udziałem przedstawicieli rządu oraz środowiska akademickiego, który otworzył Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół. Podczas Panelu została zastosowana nowa technologia, która u naszych południowych sąsiadów jest już standardem. Mowa o symultanicznym przekazie tekstowym skierowanym szczególnie do osób niedosłyszących nie znających języka migowego. Uniwersytet jest pierwszą uczelnią w Polsce, która zastosowała tę formę przekazu. Symultaniczny przekaz tekstowy polega na elektronicznym zapisie i wyświetlaniu na ekranie wszystkiego, co jest mówione na sali. Osoby niedosłyszące mogą śledzić dyskusję nie martwiąc się, że pewnych treści mogą nie usłyszeć. Dzięki temu osoby te nie są wykluczone, w pełni uczestniczą w dyskusji.


Z kolei głównym wydarzeniem trzeciego dnia imprezy był Dzień Sportu ON, który zorganizowało Biuro ds. ON AGH. W ramach wydarzenia odbył się pokazowy mecz koszykówki na wózkach a także amatorski turniej w tej dyscyplinie. W przerwach odbywały się konkursy rzutków do kosza z wózka, izaś wszyscy uczestnicy mogli zaspokoić głód i pragnienie w słodkim kąciku obsługiwanym przez Głuchych. Jednak warunkiem otrzymania napoju, owocu, czy słodyczy było zamiganie swej prośby w języku migowym. Amatorski turniej koszykówki wygrała drużyna ACADEMICI. Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH i UEK zorganizowały Imprezę Wiosenną w klubie studenckim Gwarek, gdzie organizatorzy i studenci bawili się wspólnie przy dźwiękach muzyki oraz konkursach w przedostatni dzień VI KDI.


Tegoroczne Dni Integracji zakończyła w sobotę 20 kwietnia debata Pełno(s) sprawni w sporcie i w mediach na przykładzie pływania. Organizatorzy, którymi byli: Buro ds. ON UEK, Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, Avanti Fundacja Katarzyny Rogowiec oraz Integracyjna Akademia Pływania Qswim, chcieli tym wydarzeniem wrócić do dyskusji na temat przyszłości sportu i przekazu medialnego dotyczącego osób niepełnosprawnych. W gronie paraolimpijczyków, ludzi ze świata sportu i mediów porozmawiać o tym jak pół roku po Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie wyglądają możliwości treningowe, warunki i finansowanie sportu osób niepełnosprawnych. Wśród prelegentów znaleźli się paraolimpijczycy: Katarzyna Rogowiec (wielokrotna medalistka olimpijska), Karolina Hammer, Marcin Ryszka i Rafał Szumiec. Konferencji towarzyszył osobny od KDI projekt - II Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK.


Warto na koniec dodać, że przy organizacji Krakowskich Dni Integracji współpracuje sześć krakowskich uczelni wyższych: AGH, PK, UJ, UP, UPJPII oraz UEK, który jest pomysłodawcą i organizatorem głównym wydarzenia.


Więcej informacji o VI Krakowskich Dniach Integracji na stronie:
www.bon.uek.krakow.pl/kdi

 

POWRÓT