VIII Krakowskie Dni Integracji - relacja

Drukuj

VIII Krakowskie Dni Integracji - Porozumienie rośnie w siłę!


Krakowskie Dni Integracji (KDI) to impreza cykliczna odbywająca się już po raz ósmy. Pierwsza edycja miała miejsce w kwietniu 2008 roku. Głównym celem imprezy jest wspólna integracja oraz edukacja, jak również zwiększanie świadomości środowisk akademickich na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Każda edycja składa się z serii wydarzeń o charakterze naukowym, szkoleniowym, sportowym oraz integracyjnym. Przy organizacji ostatnich KDI współpracowało sześć, a od przyszłego roku już siedem, krakowskich uczelni wyższych, które podpisały Porozumienie z dn. 27 października 2010 r. Głównym koordynatorem KDI jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

Konferencja naukowa (I dzień KDI - 21 kwietnia)

Tegoroczne Dni Integracji rozpoczęła konferencja Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim II - doświadczenia po latach zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa. Sesja plenarna konferencji, prowadzona przez prof. AGH dr hab. Barbarę Gąciarz, odbyła się w Sali Obrad UMK. Prelegentami byli:

 • dr hab. Janina Filek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
 • dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),
 • dr hab. Beata Szluz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski),
 • dr hab. Paweł Prüfer, prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim).

Porozumienie rośnie w siłę!
Po wartościowych i interesujących przemowach prelegentów oraz krótkiej przerwie nastały dwa uroczyste momenty wtorkowego Dnia Integracji. Pierwszym z nich było przystąpienie Uniwersytetu Rolniczego do Porozumienia z dnia 27 października 2010 r. o współpracy międzyuczelnianej na rzecz wsparcia studentów z niepełnosprawnością. Pięciu rektorów i dwóch prorektorów złożyło na dokumencie swoje podpisy i tym samym deklaracje współpracy. Naszą uczelnie reprezentował JM Rektor UEK, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. minister Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz dr Katarzyna Cięciak - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu. To niezwykle ważne wydarzenie bowiem kolejna krakowska szkoła wyższa dołącza do grona uczelni (AGH, PK, UEK, UJ, UPJPII oraz UP), które dostrzegają potrzeby studentów z niepełnosprawnością i dokładają starań, aby zarówno studia, jak również przestrzeń akademicka, a tym samym przestrzeń miejska Krakowa były jeszcze bardziej dostępne. Obecnie Porozumienie tworzy już siedem krakowskich szkół wyższych. Wierzymy jednak, że to nie ostatnia krakowska uczelnia, która do Porozumienia przystąpiła.

 

Uroczysta atmosfera towarzysząca Porozumieniu udzieliła się uczestnikom konferencji także w czasie wręczania nagród Integralia, przyznawanych osobom lub instytucjom, które podejmują działania na rzecz wsparcia studentów z niepełnosprawnością w środowisku krakowskim. W tym roku Kapituła sześciu uczelni przyznała nagrodę główną prof. AGH dr hab. Barbarze Gąciarz natomiast wyróżnienie trafiło do prof. UJ dr. hab. Krzysztofa Stopki. Każda z uczelni przyznała także nagrody Integralia swoim pracownikom bądź instytucjom. Na naszym Uniwersytecie za działalność na rzecz studentów z niepełnosprawnością Integralia otrzymało Studium Języków Obcych, Centrum e-Learningu oraz Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej.

 

Po wręczeniu nagród Integralia i przerwie obiadowej uczestniczy konferencji udali się do budynku UPJPII, gdzie odbywała się druga część konferencji, czyli wystąpienia w ramach trzech sekcji tematycznych:

 • edukacja i rynek,
 • system wsparcia,
 • funkcjonowanie bio-psychiczno-społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Warto dodać, iż w ramach sekcji drugiej swoje wystąpienia miała pracownik SJO UEK - mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak oraz pracownicy Biura ds. ON UEK - mgr Karolina Probosz oraz mgr Marek Świerad.

 

Konferencja połączona z podpisaniem Porozumienia i wręczeniem nagród Integralia była głównym choć nie jedynym wydarzeniem pierwszego dnia VIII KDI. W trakcie trwania konferencji na UEK odbyły się dwa warsztaty z cyklu Zobacz niepełnosprawność:

 • Zobacz przestrzeń: projektowanie uniwersalne prowadzone przez mgr Beatę Zelek - pracownika BON UEK,
 • Bridging the Disability Barriers: the Polish Context prowadzone w języku angielskim przez mgr Marzenę Dudek i mgra Marka Świerada.

Sama konferencja jak i wydarzenia pierwszego dnia VIII KDI zakończyły się około godziny 18.00. To był długi, ale jakże cenny dzień.


Sztuka i... niepełnosprawność (II dzień KDI - 22 kwietnia)
Drugiego dnia imprezy miało miejsce otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UEK pod hasłem Sztuka i... niepełnosprawność. Na wystawie zostały zaprezentowane przedmioty sztuki użytkowej udostępnione przez Stowarzyszenie NOWA, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Polski Związek Niewidomych oraz prace studentów Akademii Sztuk Pięknych i Głuchej artystki Moniki Kozub. Na wystawie zaprezentowano również fotografie zgłoszone do corocznego konkursu organizowanego przez ZSN UEK. W tym roku odbywał się od pod hasłem: "Osoba z niepełnosprawnością rzuca wyzwanie światu". Miejsce I w konkursie zajęła fotografia Pani Anny Czubernat.

 

Następnym punktem programu była debata o takiej samej nazwie zorganizowana przez BON UEK oraz Agencję Artystyczną GAP. Wydarzenie to było częścią cyklu debat Sztuka i..., których pomysłodawcą i organizatorem jest AA GAP. Moderatorem debaty była prof. UEK dr hab. Janina Filek zaś prelegentami:

 • prof. Czesława Frejlich - kierownik Katedry Projektowania Ergonomicznego ASP,
 • Justyna Kieresińska - artysta plastyk, wiceprezes Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych,
 • Anna Komorowska - architektka krajobrazu i pedagog, założycielka Pracownik.,
 • dr Izabela Mrochen - filolog, specjalista od udostępniania treści nietekstowych w przestrzeni cyfrowej.

W ramach Debaty rozważane były kwestie następujące: niepełnosprawność w sztuce jako temat artystycznych przemyśleń oraz sytuacja artysty niepełnosprawnego, ponadto dostępność sztuki dla osób z niepełnosprawnościami oraz nowe techniki zwiększające tę dostępność, ale także kwestia sztuki użytkowej oraz projektowania uniwersalnego. Niestety nie starczyło czasu na rozważanie kwestii sztuki jako terapii.
Prelegenci zgodnie stwierdzili, że nie ma podziału na sztukę osób pełnosprawnych i sztukę osób niepełnosprawnych. Sztuka jest jedna, należy jednak zadbać o zwiększenie dostępności sztuki dla różnych rodzajów niepełnosprawności oraz upowszechniać projektowanie uniwersalne.
Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tym miejscu dziękujemy JM Prorektorowi ds. Nauki, prof. dr hab. Aleksemu Pocztowskiemu za otwarcie zarówno wystawy, jak i debaty. Rektor przemawiając podkreślił, że tegoroczne KDI wpisują się w jubileusz 90-lecia naszego Uniwersytetu.

 

Poza debatą i otwarciem wystawy, drugiego dnia KDI obył się także Integracyjny kurs pierwszej pomocy Każdy może uratować życie zorganizowany przez BON UPJPII, szkolenie Biura ds. ON AGH - Wspólnie przełamujmy bariery komunikacyjne poznając Kulturę Głuchych oraz kolejne warsztaty na UEK w ramach cyklu Zobacz niepełnosprawność - tym razem Zobacz dźwięk. Poprowadziły je mgr Marzena Dudek oraz mgr inż. Edyta Kozub.

 

Czwartek `napakowany` warsztatami (III dzień KDI - 23 kwietnia)
Trzeci dzień KDI 2015 upłynął pod hasłem szkoleń. Dział ds. ON UJ zorganizował aż cztery warsztaty, w tym trzy dla studentów, a jeden dla nauczycieli akademickich:

 • Just do it! - metody radzenia sobie z prokrastynacją (czyli wiecznym odkładaniem spraw na później),
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem,
 • Hackowanie Życia - metody i narzędzia ułatwiające zarządzanie własnym czasem i nauką,
 • Warsztaty dla nauczycieli akademickich „Niewidomi studenci pośród nas".

Z kolei Biuro ds. ON UEK zorganizowało tego dnia dwa kolejne warsztaty z cyklu Zobacz niepełnosprawność:

 • Zobacz inne oblicze: Choroba i niepełnosprawność psychiczna, które poprowadził dr hab. Hubert Kaszyński,
 • Zobacz obraz, które poprowadził doktorant UEK - mgr inż. Mateusz Macałka wspólnie ze studentem UEK - Martinem Jungiem.

Sportowy piątek (IV dzień KDI - 24 kwietnia)
Piątkowy poranek rozpoczął się warsztatami Likwidujmy bariery architektoniczne zorganizowanymi przez Biuro ds. ON AGH. Równolegle na UPJPII odbywał się happening pod nazwą Osoby z niepełnosprawnością są wśród nas, zorganizowany przez tamtejsze Biuro ds. ON. Głównym wydarzeniem był Dzień Sportu zorganizowany przez Centrum Sportu i Rekreacji PK przy współpracy z Biurem ds. ON PK. Rozpoczął się on tańcami integracyjnymi, które poprowadziła dr Małgorzata Trojańska - Pełnomocnik Rektora UP ds. ON. Następnie odbyły się tradycyjne sztafety integracyjne. Udział w nich wzięły reprezentacje studentów niepełnosprawnych i pracowników czterech uczelni - AGH, PK, UEK i UR. Każda z drużyn miała do pokonania tor składający się z czterech konkurencji - kozłowania między pachołkami zakończonego celnym rzutem do kosza, jazdy na ergometrze, celnego kopnięcia piłki do bramki oraz jazdy na handbike`u. Jak się okazało na własnej hali gospodarze byli bezkonkurencyjni i to właśnie PK zajęło I miejsce. Wszystkie drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody. Po zmaganiach sztafet odbył się pokaz szermierki na wózkach, a po nim zawody dla chętnych w jeździe na ergometrze oraz na handbike`u.

 

Sobotnia rywalizacja na basenie (V dzień KDI - 25 kwietnia)
Tegoroczne Dni Integracji zakończyły dwa wydarzenia. Pierwszym był IV Integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK zorganizowany na pływalni UEK przez Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu przy współpracy z Biurem ds. ON UEK. Przez równe dwie godziny sześć ekip, składających się także z osób z niepełnosprawnością, walczyło o osiągnięcie jak najlepszego rezultatu drużynowego. Celem Maratonu jest promocja sportu, w tym sportu osób z niepełnosprawnością, a przede wszystkim pływania. Najważniejsza jest dobra zabawa i pobicie dotychczasowego rekordu osiągniętego łącznie przez wszystkie drużyny. Zmagania na pływalni uświetniła swą obecnością nasza paraolimpijka i wielokrotna medalistka - Katarzyna Rogowiec. Nagrody i wyróżnienia wręczył JM Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. Andrzej Sokołowski wspólnie z prof. UEK dr hab. Janiną Filek - Pełnomocnik Rektora UEK ds. ON.

 

Finałem zarówno tego dnia, jak i całych VIII Krakowskich Dni Integracji była Integracyjna Impreza Wiosenna zorganizowana przez Biuro ds. ON i ZSN AGH w klubie Gwarek. Dobra zabawa trwała tam do późnych godzin nocnych.

 

Warto wspomnieć, że sobotnim wydarzeniom KDI towarzyszyła konferencja szkoleniowa KURS (Kreuj - Uskrzydlaj - Rozwijaj - odnoś Sukces) zorganizowana przez ZSN UEK, której uczestnicy także bawili się na Integracyjnej Imprezie Wiosennej. Ponadto, także w ramach KDI, 24 marca podczas 39. Biegu Kościuszkowskiego, odbył się Bieg sztafet studentów z niepełnosprawnością.

 

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim uczelniom, ich władzom, jednostkom i pracownikom za zaangażowanie i włączenie się w wydarzenia VIII KDI, a na kolejną edycję imprezy zapraszamy już za rok!

 

Marek Świerad (BON UEK)