22 kwietnia

Drukuj

Łapka 2

 

 

 

WYDARZENIA W DNIU 22 KWIETNIA (środa)

 

 

 

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

  • 10:00 - 13:00 Integracyjny kurs pierwszej pomocy Każdy może uratować życie (realizator: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII)

Więcej o kursie pierwszej pomocy:
Uczestnicy: osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osoby zdrowe
Cel: nauczanie podstawowych elementów udzielania pierwszej pomocy osoby z niepełnosprawnościami - resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, pierwsza pomoc przy ataku astmy, padaczki, hiper i hipo- glikemii,urazów i innych stanów nagłych


Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu - fantomów treningowych (dorośli/dzieci) i innego niezbędnego sprzętu.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email Biura ds. ON UPJPII: bon@upjp2.edu.pl

 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a, budynek D-13, sala 420

  • 12:10-13:40 Szkolenie „Wspólnie przełamujmy bariery komunikacyjne poznając Kulturę Głuchych"

Prowadzące: Anna Butkiewicz, Anna Wesołowska

Limit uczestników: 10 osób

Warsztaty odbędą się w ramach przedmiotu Pana dra Krzysztofa Matuszka - Historia myśli socjologicznej.

 

Zgłoszenia (imię i nazwisko oraz ewentualne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności) prosimy przesyłać na adres email Biura ds. ON AGH: migowy@agh.edu.pl

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, pawilon D, sala 4

 

Warsztaty Zobacz niepełnosprawność:

  • 13:30 - 14:45 Warsztat Zobacz dźwięk

Prowadząca: mgr Marzena Dudek, mgr Edyta Kozub

Warsztaty odbędą się w ramach przedmiotu Pani prof. Janiny Filek - Etyka funkcjonowania instytucji publicznych.

 

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty Zobacz niepełnosprawność ... odbywające się na UEK do pobrania tutaj

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres email: bon@uek.krakow.pl

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Biblioteka Główna

  • 16:00 Otwarcie wystawy Sztuka i... niepełnosprawność

Więcej informacji wkrótce

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, pawilon G, sala 13

  • 17:00 Debata Sztuka i... niepełnosprawność

Debata będzie jednym z cyklu spotkań pt. Sztuka i...,  zaplanowanych na rok 2015 i organizowanych przez Agencję Artystyczną GAP. Moderatorem debaty będzie prof. UEK dr hab. Janina Filek - Pełnomocnik Rektora UEK ds. ON. Więcej o samym wydarzeniu a także o pozostałych spotkania w ramach cyklu Sztuka i... znaleźć można na stronie Agencji Artystycznej GAP.

 

Pobierz plakat Debaty Sztuka i... niepełnosprawność

 

 

 

POWRÓT