Strona Internetowa bez Barier

Drukuj

Strona internetowa BON ponownie nagrodzona - Dostosowanie stron internetowych

 

Po raz drugi serwis internetowy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK został nagrodzony w dziedzinie dostępności. Tym razem nagrodzono ją jako „Stronę Internetową bez Barier" w kategorii:strona publiczna powyżej 100 podstron. Nagrodę odebrała Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych prof. Janina Filek podczas ogólnopolskiej konferencji „Cyfrowo wykluczeni", która odbyła się 20 kwietnia w Sejmie RP.

 

Dlaczego dostępność stron internetowych jest tak ważna?
Mogłoby się wydawać, że zadbanie o dostosowanie strony internetowejdo potrzeb odbiorców nie jest tak istotne jak same informacje , które są poprzez te strony przekazywane. Mogłoby się również wydawać, że jeżeli mówimy o dostępności to myślimy tylko o osobach z niepełnosprawnościami. Temat ten okazuje się bardziej skomplikowany i warty przemyślenia. Ten artykuł zatem jest pierwszym z serii , które jako BON zamierzmy przygotować, aby pokazać jak istotne jest dostosowanie stron www do potrzeb wszystkich odbiorców oraz co można by zrobić, aby strony te były bardziej przyjazne dla wszystkich użytkowników.
Świat wirtualny staje się, o ile już nie jest, podstawowym źródłem informacji, wiedzy czy rozrywki. Z zasobów Internetu korzystają osoby z niepełnosprawnościami np. wzroku (dla których obsługa komputera jest podstawową już umiejętnością), słuchu (dla których informacje na stronach internetowych są alternatywnym kanałem komunikacji wobec rozmowy telefonicznej), dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla których prostota tekstu na stronach jest przyswajalna).
Ze stron internetowych korzystają również osoby starsze, osoby z dysleksją, osoby z ADHD. Dostosowanie strony jest również istotne dla każdego użytkownika, gdyż jeśli strona jest funkcjonalna i przejrzysta, każdy użytkownik może z niej swobodnie korzystać.
Jeśli jednak ten argument nie jest wystarczający, to warto również zaznaczyć, iż z dniem 31 maja 2015 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Zobowiązują one administrację publiczną do dostosowania serwisów internetowych do wymogów osób z niepełnosprawnością zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.Dlatego też warto dostosowywać serwisy katedr czy organizacji studenckich.

 

Jakie są wyniki Raportu Dostępności 2016?
Jak co roku Fundacja Widzialni we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji przeprowadziła badania dostępności stron internetowych oraz sporządziłaRaport Dostępności 2016. Wyniki zostały zaprezentowane podczas konferencji „Cyfrowo wykluczeni". Badanie objęło 118 stron WWW m.in. Kancelarii Prezydenta, Premiera, Sejmu, wszystkich ministerstw oraz wybranych urzędów im podległych. Zaledwie 23% badanych serwisów spełniało minimalne wymagania dla osób o specjalnych potrzebach. W ubiegłym roku ten wskaźnik wynosił niecałe 13%, w 2013 roku 1,7%. Fundacja Widzialni negatywnie ocenia tempo dokonywanych zmian.

 

Co zrobić by ulepszyć strony internetowe?
Za standardy dostępności stron internetowych odpowiadają wytyczne WCAG 2.0. (Web Content Accessibility Guidelines). Cztery najważniejsze zasady WCAG to postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość oraz solidność. Te zasady wiążą się ze szczegółowymi wytycznymi np. czy serwis jest dostępny z klawiatury, tj. czy po stronie można poruszać się tylko za pomocą klawiatury, bez użycia myszki czy touchpad`a lub czy kontrast na stronie jest odpowiedni (minimum 4,5:1).
Najlepszym momentem do przystosowania strony internetowej jest etap jej planowania i tworzenia. Dostosowanie stron polega na odpowiednim zaprojektowaniu jej „od środka", a następnie jej dostosowaniu pod względem dostępności wizualnej oraz odpowiednim redagowaniu tekstu.
Najlepiej jeśli współpracują ze sobą redaktorzy, programiści/administratorzy, graficy oraz osoby decyzyjne.

 

Gdzie szukać wsparcia?
Sukcesywnie postaramy się prezentować artykuły o tematyce dostępności w Kurierze UEK oraz w Biuletynie BON UEK. Na ten moment polecamy Państwu portal Fundacji Widzialni, gdzie w zakładce publikacje można pobrać wydawnictwa do przeprowadzenia audytów oraz informacje jak dostosować serwisy.www.widzialni.pl

 

Mamy nadzieję, że strona internetowa naszej uczelni oraz katedr, organizacji studenckich będą coraz bardziej przyjazne użytkownikom. Zapraszamy również do kontaktu z Biurem: bon@uek.krakow.pl.

 

Ewelina Durlak (BON UEK)

Galeria

Prof. Janina Filek po odebraniu nagrody Strona internetowa bez barier; fot. Fundacja Widzialni

Prof. Janina Filek po odebraniu nagrody Strona internetowa bez barier; fot. Fundacja Widzialni

Wspólne zdjęcie nagrodzonych; fot. Fundacja Widzialni

Wspólne zdjęcie nagrodzonych; fot. Fundacja Widzialni

Strona bez barier; fot. Archiwum BON UEK

Strona bez barier; fot. Archiwum BON UEK