7 kwietnia

Drukuj

Akademia Górniczo-Hutnicza, ul. Reymonta 17/9, sala szkoleniowa BON AGH

  • 9:00 12:00 Warsztat Likwidujemy bariery architektoniczne

Prowadzący: Anna Lulek, Ewa Wojciechowska, Andrzej Wójtowicz

Liczba miejsc: 9

Czas trwania: 3h

Zgłoszenia chęci udziału prosimu kierowąć mailowo na adres: bariery@agh.edu.pl w treści maila podając imię, nazwisko i informację o ewentualnych specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Warsztaty Przełamujemy bariery 7 kwietnia - plakat

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. 29 Listopada 54

  • 10:00 – 15:00 Warsztaty: Zdrowie z NatURy

Zgłoszenia do dnia: 1 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia chęci udziału w warsztatach prosimy kierować mailowo na adres: a.grabowska@ogr.ur.krakow.pl

UR - plakat

 

 

 

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, sala im. Bobrzyńskiego

  • 13:00 14:00 O gronostajach, togach i beanii, czyli rzecz o obyczajach uniwersyteckich

Prowadzący: dr Wiktor Szymborski, Instytut Historii UJ

Opis: W czasie wykładu zostaną omówione wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem uniwersytetu. Nacisk zostanie położony na życie codzienne studentów zmagających się nie tylko z trudną materią naukową, lecz także z działalnością swych starszych kolegów organizujących tak zwane beanie. Omówione zostaną zarówno dzieje promocji, ceremoniału uniwersyteckiego, jak również szeroko pojmowanych rozrywek studenckich.

Limit miejsc: 50

Charekter wydarzenia: wykład otwarty

 

Rejestracja na warsztaty

 

Plakat X KDI UJ

 

 

 

 

POWRÓT