INTEGRALIA

Drukuj

Integralia" to nagrody wręczanecorocznieosobom lub instytucjomw uznaniu ich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności studentów z niepełnosprawnościami.
Nagrody są wręczane podczas Krakowskich Dni Integracji i są przyznawane w dwóch kategoriach:

 • nagrody przyznawane pracownikom administracyjnym i naukowo-dydaktycznym oraz jednostkom uczelnianym, które aktywnie wspierają studentów z niepełnosprawnością w danej uczelni
 • nagroda główna bądź wyróżnienie przyznawane osobom/instytucjom zewnętrznym za działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce, głównie w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności wspierającej edukację studentów.

Decyzję o przyznaniu nagrody głównej bądź wyróżnienia podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą Pełnomocnicy ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Kierownicy Biur i Działu ds. Osób Niepełnosprawnych uczelni należących do „Porozumienia" o współpracy.
Oprócz nagrodzenia osoby bądź instytucji, konkurs ma również na celu:

 • promowanie działalności na rzecz studentów z niepełnosprawnością,
 • zwiększenie świadomości pracowników uczelni wyższych, dotyczącej potrzeb i oczekiwań studentów z niepełnosprawnością,
 • utrwalenie społecznego wizerunku uczelni wyższych jako instytucji przyjaznych osobom z niepełnosprawnością
 • promowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i utrwalanie wizerunku instytucji przyjaznej osobom z niepełnosprawnością.

W 2017 roku uroczyste wręczenie „Integralii" nastąpi 3 kwietnia, podczas konferencji:

 

„Krakowskie uczelnie razem: 10 lat wspólnej działalności na rzecz studentów z niepełnosprawnością"

 

odbywającej się w ramach X Krakowskich Dni Integracji.


Dotychczasowi laureaci nagrdód głównych "Integralia":

 • 2009: Centrum Integracja w Krakowie,
 • 2010: mgr Bogdan Dąsal - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. ON,
 • 2011: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz wyróżnienie dla Bunkra Sztuki
 • za łączenie światów osób niepełnosprawnych i bez niepełnosprawności poprzez sztukę,
 • 2012: prof. dr hab. inż. arch. Hanna Grabowska-Pałecka -specjalista ds. projektowania uniwersalnego,
 • 2013: wyróżnienie dla MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowieza postawę otwartości wobec osób z niepełnosprawnością,
 • 2014: Professor Willy Aastrup in recognition of his work for the equal treatment of persons with disabilities in education,
 • 2015: dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw.,
 • 2015: dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ za wspieranie działań na rzecz szerokiego dostępu
  do kultury i sztuki,
 • 2016: prof. dr hab. Andrzej Mania - Prorektor ds. Dydaktyki UJ - za głęboko humanistyczną postawę i zaangażowanie w tworzenie rozwiązań skutecznie wyrównujących szanse edukacyjne studentom z niepełnosprawnościami w Polsce oraz wyróżnienie dla Stowarzyszenia Druga Strona Sportuza rozwijanie działalności sportowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • 2017: Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej - za ogromna otwartość i zaangażowanie Katedry w doskonalenie procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnościami.
 • 2018: Barbara Imiołczyk i Anna Błaszczak-Banasiak - za niezwykłe zaangażowanie naukowe, legislacyjne i świadomościowe w tematykę osób z niepełnosprawnościami.
 • 2019: Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO - za ogromne wsparcie osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym także studentów bez orzeczeń potrzebujących wsparcia terapeutycznego.

 

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wewnętrzne nagrody „Integralia" otrzymali:
Rok 2009

 • mgr Teresa Krupa - Kierownik Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów
 • mgr Anna Walentynowicz - Kierownik Działu Zaopatrzenia
 • mgr Marek Frankiewicz - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
 • dr Tadeusz Filar - Katedra Historii Gospodarczej (nagroda od studentów)

Rok 2010

 • mgr inż. Małgorzata Macuga - Kierownik Działu Nauczania
 • inż. Izabela Podsiadło - Dyrektor ds. Technicznych
 • mgr Agnieszka Marczyńska - Sekretariat Rektora
 • mgr Agnieszka Kądziołka-Zaręba- Studium Języków Obcych (nagroda od studentów)

Rok 2011

 • prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół - Prorektor ds. Studenckich
 • dr Maciej Frączek - Katedra GAP
 • mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak -Studium Języków Obcych(nagroda od studentów)

Rok 2012

 • Alicja Babral- Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • mgr Bożena Lasoń - Zastępca Kierownika Studium Języków Obcych
 • Piotr Bednarski - Rzecznik UEK, Dział Promocji
 • mgr Paweł Prysak - Katedra Matematyki (nagroda od studentów)

Rok 2013

 • dr Inga Mizdrak - Katedra Filozofii (pełnomocnik katedralny)
 • inż. Andrzej Śliwa - Dział Aparatury

Rok 2014

 • mgr inż. Halina Nosal - Kierownik Dziekanatu Towaroznawstwa
 • Biblioteka Główna UEK
 • Elżbieta Kluzek - Sekretariat Kanclerza
 • mgr Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk - Katedra Rachunkowości Finansowej
 • (nagroda od studentów)
 • dr Marcin Jędrzejczyk - Katedra Rachunkowości (nagroda od studentów)

Rok 2015

 • Studium Języków Obcych
 • Centrum e-Learningu
 • Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

Rok 2016

 • Katedra Matematyki
 • Sekcja harmonogramów
 • mgr Jolanta Ciepichał - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Rok 2017
 • Anna Zacharska - Kuc
 • mgr Karolina Wisz
Rok 2018
 • mgr inż. Katarzyna Pułczyńska
Rok 2019
 • Pracownicy Dziekanatu Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej