SKŁAD KOMISJI ds. WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH PRZY KRASP

Drukuj

Obecny skład Komisji:

 

Przewodnicząca
Prof. dr hab. Janina Filek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy, Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Członkowie:


Ireneusz Białek
Uniwersytet Jagielloński,
Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych


prof. dr hab. Barbara Gąciarz
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych


Katarzyna Skalska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Koordynatorka Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych

 

Anna Rutz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Beata Gulati
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Katarzyna Bogacka
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie,
Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Aleksandra Duszyńska
Politechnika Warszawska,
Specjalista w Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich