WPROWADZENIE

Drukuj

Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych


Z uwagi na trwające od zeszłego roku prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Pełnomocnicy Rektorów ds. Studentów z Niepełnosprawnością, kierownicy i pracownicy Biur ds. Osób Niepełnosprawnych polskich uczelni prowadzili w tym okresie działania mające na celu zabezpieczenie odpowiednich zapisów do nowej Ustawy, a przynajmniej utrzymania tych, które obowiązywały do tej pory. Większość działań była prowadzona wspólnie przez uczelnie, choć niektóre ze szkół wyższych w miarę swoich możliwości i nadarzających się okazji podejmowały także własne działania. Odbyto zatem wiele spotkań i rozmów z komisjami, które przygotowywały założenia do Ustawa 2.0., przesłano listy zarówno do MNiSW, jak i do wspomnianych komisji, zorganizowano kilka tematycznych konferencji, zapraszając przedstawicieli świata nauki, jak i administracji państwowej.


Duża część wymienionych powyżej działań realizowana była przez Komisję ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Efektem prac Komisji jest też otwarty katalog dobrych praktyk, który jest na tą chwilę propozycją roboczą. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w dyskusji nad tym projektem.


prof. dr hab. Janina Filek
Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP