KDI informacje ogólne

Drukuj

Krakowskie Dni Integracji są imprezą cykliczną odbywającą się od kilku lat. Ich pomysłodawcą jest nasza koleżanka i jednocześnie kierwoniczka Biura Marzena Kasperska (Dudek). Pierwsza edycja imprezy odbyła się kwietniu 2008 roku


Głównym celem imprezy jest wspólna integracja oraz zwiększenie świadomości środowisk akademickich na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością.


Przy organizacji KDI współpracuje obecnie już osiem krakowskich uczelni wyższych (które podpisały Porozumienie z dn. 27 października 2010) reprezentowanych przez Biura ds. ON. Wśród nich są: UJAGHPKUPUPJPIIUR, KA oraz nasza Uczelnia, która jest głównym koordynatorem wydarzenia.


Z każdym rokiem KDI nabierają większego rozmachu. Wśród stałych punktów imprezy należy wymienić:

  • Wręczenie nagród „Integralia" zarówno osobom jak i organizacjom najbardziej zasłużonym w pomocy osobom niepełnosprawnym,
  • Wydarzenia o charakterze rekreacyjnym i sportowym odbywające się w ramach Dnia Sportu (taniec integracyjny, pokaz tańca na wózkach, tradycyjna sztafeta, w której udział biorą drużyny reprezentujące poszczególne uczelnie),
  • Konferencje, debaty, czy panele dyskusyjne związane z tematyką niepełnosprawności; w roku 2018 konferencja odbędzie się na UJ
  • Liczne warsztaty i szkolenia, a wśrod nich cykl szkoleń Zobacz niepełnosprawność.

Każde KDI to jednak nowe atrakcje, z których część później staje się nieodzownym elementem całej imprezy. Tak się stało mi.in. ze zmaganiami sportowymi zapoczątkowanymi na AGH, w ramach których główną atrakcją był turniej koszykówki na wózkach, czy Integracyjnym Maratonem Pływackim organizowanym przy współpracy z Integracyjnym Klubsem Sportowym Druga Strona Sportu. Najnowszym wydarzeniem jakie pojawiło się w planie KDI to gra miejska, organizowana przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK, która po raz pierwszy odbyła sie w 2017 roku.

 

POWRÓT