DANE LICZBOWE O STUDENTACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Drukuj

W obecnym roku akademickim na naszej Uczelni studiuje łącznie 291 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stan: 30 listopada 2016).

 

Ze względu na rodzaj niepełnosprawności obecnie możemy wyróżnić:

  • niesłyszących i słabosłyszących: 31 osób,

  • niewidzących i słabowidzących: 25 osób,

  • z dysfunkcją narządu ruchu: 99 osoby,

  • pozostałe rodzaje: 136 osób.

Dane dotycząca liczby studentów z niepełnosprawnością w Polsce dostępne są na stronie Biura Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.