DANE LICZBOWE O STUDENTACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Drukuj

W obecnym roku akademickim na naszej Uczelni studiuje łącznie około 200 studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stan: 30 listopada 2018).

 

Dane dotycząca liczby studentów z niepełnosprawnością w Polsce dostępne są na stronie Biura Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.