KONSULTACJE DLA PRACOWNIKÓW

Drukuj

Pracownicy Uniwersytetu mogą zgłaszać się na konsultacje psychologiczne:

  • w sprawach dotyczących studentów z niepełnosprawnością,
  • w sprawach dotyczących studentów z problemami natury psychicznej,
  • w sprawach indywidualnych, życiowej, w sytuacji poszukiwania wsparcia, rozmowy, pomocy.
Kontakt: mcwp@uek.krakow.pl