Biuletyn RPO

Drukuj

Szanowni Państwo,

 

Miło nam jest poinformować, że projekt Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego (MCWP) został wymieniony jako jedna z dobrych praktyk w biuletynie Rzecznika Praw Obywatelskich Zasada równego traktowania - prawo i praktyka, nr 16. Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami (Biuro RPO, Warszawa, wrzesień 2015).

 

Raport w formacie pdf można pobrać poniżej lub też ze strony internetowej RPO:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasada-rownego-traktowania-prawo-i-praktyka-nr-16-dostepnosc-edukacji-akademickiej

 

Projekt MCWP opisany został w rozdziale VII: Dobre Praktyki, podrozdziale 6: Szkolenia kadry akademickiej (str. 53).

 

Zachęcamy do lektury!