KONTAKT

Drukuj

Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego
Siedziba: Kampus UEK
ul. Rakowicka 27, Pawilon D, pokój 18

 

Koordynator merytoryczny: Anna Stawowy
tel.12 293 5118,

Koordynator ds. organizacyjnych: Wioleta Gałat

tel.12 293 5117

 

www.bon.uek.krakow.pl/mcwp
e-mail: mcwp@uek.krakow.pl

fax 12 293 5119

 

MCWP działa w ramach współpracy Biur ds. ON AGH, PK, UEK, UP, UPJPII,
informacje dotyczące działalności Centrum można uzyskać w każdym biurze.


BON AGH

ul. Reymonta 17/10, 30-059 Kraków
Tel. (12) 622 26 04
www.bon.agh.edu.pl
E-mail bon@agh.edu.pl


BON PK

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PK
ul. Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków,
Dom Studencki nr 4 „Balon", pok. 601
Tel.: (012) 628-37-22
www.zsn.pk.edu.pl
E-mail: bonpk@interia.pl , zsn@zsn.pk.edu.pl


BON UEK

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Pawilon D, pokój 20
Tel. (012) 293-51-20
www.bon.uek.krakow.pl
E-mail: bon@uek.krakow.pl


BON UP

Ul. Armii Krajowej 9, 30-150 Kraków , Dom Studencki „Krakowiak", pok. 127
Tel.: (12) 662-66-70
www.up.krakow.pl/bon
E-mail: bon@up.krakow.pl


BON UPJPII

ul. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków, pok. 222 d
Tel. (012) 433-99-45
www.bon.upjp2.edu.pl
E-mail: bon@upjp2.edu.pl