Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Drukuj

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy w Krakowie realizuje projekt „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy". Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i jest realizowany w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Do udziału w projekcie zapraszamy niepracujące, nieaktywne zawodowo osoby chore na stwardnienie rozsiane z terenu województwa małopolskiego śląskiego w wieku powyżej 15 lat do 59 roku życia (kobiety) i do 64 roku życia (mężczyźni), posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne.


Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej ze stwardnieniem rozsianym poprzez następujące formy wsparcia:

- indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i prawnika,

- warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej,

- praktyczna nauka zawodu u pracodawcy,

- szkolenia językowe i zawodowe,

- zwrot kosztów nauki,

- staże rehabilitacyjne u pracodawców na otwartym rynku pracy lub chronionym rynku pracy,

- pośrednictwo pracy,

- konsultacje specjalistyczne, np. z rehabilitantem, neurologiem, okulistą.

 

Poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w trakcie 19 dniowego pobytu w Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym dla Chorych na SM "Ostoja" w Woli Batorskiej k. Niepołomic. Koszty dojazdu do Ośrodka, noclegu i wyżywienia są finansowane ze środków Projektu.

 

W ramach projektu oferujemy również wsparcie dla osób z najbliższego otoczenia chorych na SM poprzez:

- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,

- indywidualne i grupowe wsparcie prawne.

 

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie wraz z terminami zajęć w Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym dla Chorych na SM "Ostoja" - kliknij tutaj.

 

Projekt trwa do listopada 2014 roku.

 

Kontakt:
Tomasz Siata

tel.: 605 172 463

 

 

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy

ul. Dunajewskiego 5

31-133 Kraków

tel. 12 422 28 11, fax. 12 430 07 58

e-mail: biuro@fundacja-sm.org

www.fundacja-sm.org


Powrót do: AKTUALNOŚCI