BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Drukuj

Bezpłatny grupowy kurs języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością trwający 120h, kończący się egzaminem i certyfikatem. Kurs finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Liczba miejsc: 10 (maksymalnie 2 mężczyzn i reszta kobiet).
Grupy: 4-10 osobowe
Miejsce realizacji kursu: Kraków

 

Warunki uczestnictwa :

  • osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o którym mowa w art.1 ustawy z dnia 29.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U nr123poz.776 z 1997r z póź.zm.
  • osoby niepełnosprawne oraz osoby z orzeczeniem lekarzy lub opinią psychiatry na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
  • osoby należące do grupy NEET, bez pracy, nie uczestniczący w kształceniu i szkoleniu. Uczestnicy projektu muszą być bierni zawodowo, nie mogą studiować dziennie, ale mogą studiować zaocznie lub wieczorowo.

Wszyscy uczestnicy muszą posiadać adres zamieszkania w województwie małopolskim i mieścić się w przedziale wiekowym 15-29 lat.

 

Kontakt:

Biuro: biuro@languagefactory24.com tel: 505 403 247.
Koordynator projektu: Monika Rams, tel: 506 447 499, email: morpoczta@gmail.com


Powrót do: AKTUALNOŚCI