Lektoraty językowe - udogodnienia

Drukuj

Szanowni Studenci z dysleksja!

Szanowni Studenci z niepelnosprawnością!

 

Jeśli chcecie skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty oraz w trakcie zdawania egzaminów standaryzowanych z języków obcych prosimy o zgłaszanie się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (paw. D pok. 20) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada – semestr zimowy oraz do 31 marca – semestr letni.

 

Wnioski o udzielenie wsparcia na egzaminie standaryzowanym studenci mogą składać do końca trzeciego semestru studiów.

 

W przypadku gdy student nie złożył wniosku o udogodnienia podczas egzaminu standaryzowanego do końca trzeciego semestru studiów i jednocześnie nie zdał tego egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej, taka osoba będzie mogła złożyć wniosek o udogodnienia w sesji poprawkowej do 30 czerwca.

 

Szczegóły dotyczące zakresu wsparcia znajdują się na stronie CJ (w zakładce studenci)

https://cj.uek.krakow.pl/site

Powrót do: AKTUALNOŚCI