Dni Integracji 2011

Drukuj

Tegoroczne, IV już, Krakowskie Dni Integracji przebiegały...

Tegoroczne, IV już, Krakowskie Dni Integracji przebiegały od 12 do 14 kwietnia i już dzisiaj pisząc te słowa możemy powiedzied, że były bardzo, bardzo udane. Rozpoczęły się na Politechnice Krakowskiej od sympozjum pt. Godnośd osoby z niepełnosprawnością a prawa człowieka. Wszystkich gości licznie przybyłych przywitał rektor PK prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Swoją obecnością imprezę zaszczycili wice-prezydent Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal, Prorektor ds. Studenckich PK prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Oświatą prof. UP dr hab. Roman Malarz, a także prorektor UEK ds. Studenckich prof. dr hab. Andrzej Chochół.


Sympozjum rozpoczęło się od interesującego wystąpienia dr hab. Bernadety Szczupał z warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej, w ramach którego zaprezentowana została pokrótce historia powstawania idei godności oraz obwiązujące w Polsce zapisy prawne, gwarantujące każdemu z nas prawo do godności.


Po tym wystąpieniu nie tylko wspaniale zaśpiewał zespół Cantito , składający się z wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie , ale także dwóch członków zespołu z iście kabaretowym talentem bawiło nas krótkimi rozmówkami.


Po występach zakooczonych zasłużonym bisem odbyła się pierwsza oficjalna prezentacja bardzo ciekawego filmu opisującego poprzednie III Krakowskie Dni Integracji, który z ogromną pieczołowitością i talentem reżyserskim nakręcił mgr Krzysztof Biel.


Po prezentacji filmu przyszedł czas na najbardziej sympatyczny punkt sympozjum, czyli rozdanie tegorocznych nagród Integralia, przyznawanych (przez kapitułę składającą się z pełnomocników lub kierowników biur ds. ON sześciu krakowskich uczelni) za wspieranie działań na rzecz studentów niepełnosprawnych Krakowa.


Tegoroczną nagrodę główną otrzymała Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, którą odebrał bardzo wzruszony jej prezes Aleksander Waszkilewicz. Za łączenie dwóch światów – świata osób pełnosprawnych oraz świata osób z niepełnosprawnością wyróżnienie otrzymał także Bunkier Sztuki, a przede wszystkim za promocję sztuki osób niepełnosprawnych, jak i prezentowanie tematyki ich dotyczącej. Po wręczeniu wspólnych Integralii przedstawiciele biur każdej z uczelni wręczali nagrody przyznawane pracownikom swoich uczelni, którzy w ostatnim okresie najaktywniej wspierali działania biur, wspierając tym samym w swych uczelniach studentów niepełnosprawnych. Biuro ds. ON UEK w tym roku postanowiło nagrodzid nagrodą Integralia prorektora ds. studenckich, Prof. Andrzeja Chochóła – za całokształt działao oraz dr. Macieja Frączka – za przygotowanie projektu Katedra Przyjazna Studentom Niepełnosprawnym. Ponadto mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak otrzymała Integralia za wygraną w konkursie na najbardziej przyjaznego nauczyciela studentom niepełnosprawnym zorganizowanym przez studentów UEK.


Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!


Po wzruszających momentach związanych z przyznawaniem tegorocznych nagród rozpoczęła się w ramach panelu dyskusyjnego debata na temat Godności osób niepełnosprawnych, której moderatorem była prof. Janina Filek – pełnomocnik rektora ds. ON naszej uczelni. Na zakooczenie tej części Dni Integracji przewodniczący Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK, Marek Świerad, ogłosił wyniki konkursu fotograficznego, zatytułowanego: Student niepełnosprawny versus krakowska rzeczywistość oraz wręczył zwycięzcom nagrody oraz wyróżnienia. Warto wspomnied, że inicjatywa konkursu zrodziła się na naszej uczelni, a głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był właśnie nasz student Marek Świerad. Po wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy udali się nie tylko na zasłużony lunch, ale także mieli okazję podziwiad znakomite zdjęcia wykonane przez studentów oraz absolwentów krakowskich uczelni. Wystawa konkursowa aktualnie prezentowana na Politechnice Krakowskiej za jakiś czas zawita też i na naszą uczelnię.


Konkurs fotograficzny
Artyści są wszędzie, nawet wśród studentów, wśród studentów niepełnosprawnych. O tym można było się przekonad podczas konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK oraz pozostałych Uczelni z Porozumienia podczas IV Krakowskich Dni Integracji. Fotografie przedstawiały tematykę „Student niepełnosprawny versus krakowska rzeczywistośd” - chod trudna, przyciągnęła duże zainteresowanie. Zdjęcia przedstawiają Kraków z perspektywy osoby niepełnosprawnej. Niekiedy wręcz absurdalne sytuacje zostały rewelacyjnie ujęte w obiektywie. Kilka prac przedstawia zwykłe życie, czynności, inne natomiast pokazują z jakimi barierami osoba np. poruszająca się na wózku spotyka się co dzieo. Spośród nadesłanych fotografii organizatorzy wybrali 18 prac, z których utworzono wystawę. Zdjęcia można było oglądad w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” na Politechnice Krakowskiej. Od 15. kwietnia wystawa jest dostępna do zwiedzania na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, ul. Kanonicza 9.
Laureatami zostali:

  • I miejsce: Tomasz Jooczyk - student UPJPII
  • II miejsce: Joanna Tarnowska - studentka AGH I PK
  • III miejsce: Justyna Lachor - absolwentka UJ
  • 2 wyróżnienia: Ewelina Biel-Krzywda – absolwentka UEK, Alicja Maj-absolwentka UEK i AGH

Nagrodzenie tych prac jeszcze bardziej zmobilizowało autorów do dalszej pasjonującej pracy nad własną twórczością. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Sportowe popołudnie na AGH
Po części oficjalnej, przeznaczonej dla umysłu i ducha, przyszedł czas na zmagania fizyczne. We wtorkowe popołudnie Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej zaprosiło wszystkich do „Integracji na sportowo”. Zacięta walka toczyła się na boisku przeznaczonym do gry w koszykówkę na wózkach. Do rozgrywek zgłosiło się aż dwanaście drużyn, wśród nich między innymi drużyna Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych, reprezentacja studentów Głuchych, nawet sam Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol zasiadł odważnie na czele swojej drużyny. Po zaciekłej walce, która rozegrana została w systemie pucharowym wreszcie ogłoszono wyniki. I tak w I-ym Integracyjnym Trunieju Koszykówki na Wózkach pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja AWF-u Kraków, drugie reprezentacja Fundacji Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA, trzecie reprezentacja Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK. Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe puchary. W przerwach pomiędzy meczami można było zapoznad się z innymi dziedzinami sportu. Pokazową walkę szermierki na wózkach stoczyły Beata Zelek i Anna Samel (absolwentka i studentka UEK), które na co dzieo trenują w sekcji szermierki AGH.


Przedstawiciele Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego wtajemniczali zainteresowanych w arkana sztuki walki osób niewidomych. Lubiący szybkośd i rowery mogli sprawdzid jaką maksymalną prędkośd mogą osiągnąd pedałując rękami czyli na rowerze ręcznym (handbike’u). Odbył się również konkurs rzutów do kosza z wózka - kto próbował, wie, że to nie proste. Pierwsze miejsce ex aequo otrzymała osoba pełno i niepełnosprawna. To nie koniec sportowych atrakcji: śmiałkowie mogli zmierzyd się z jeszcze jedną nietypową dziedziną sportu, a mianowicie Goalball’em. Jest on przeznaczony dla osób niewidomych i słąbowidzących (w naszym wypadku śmiałkowie mieli zasłonięte oczy). Goalball to jedna z dyscyplin paraolompijskich, w skrócie, polega na umiejętności trafienia piłką dźwiękową do bramki, w której stoi bramkarz. Do rozegrania meczu niezbędna jest absolutna cisza. Dodatkową atrakcją wtorkowego popołudnia był specjalny “cichy” punkt zaopatrzenia. Kto zechciał poczęstowad się wodą, batonikiem czy pomaraoczą musiał zamigad swoją potrzebę. “Sprzedawcami” byli niesłyszący studenci. Na szczęście każdy zamawiający miał do dyspozycji ilustrowaną ściągę z odpowiednimi znakami, więc nikt nie był ani spragniony ani głodny.


Jednym słowem, wieczór był tak atrakcyjny, iż ani się nie obejrzeliśmy a wybiła godzina 21 i z przykrością musieliśmy zakończyć sportowe zmagania. Trzeba było zostawid trochę sił na kolejny, również atrakcyjnie zapowiadający się dzieo.


Happening
Po raz pierwszy wśród wszystkich edycji Dni Integracji zorganizowano happening. Happening, który miał byd odpowiedzią na status quo jakim jest ciągły brak świadomości wśród pracowników i studentów dotyczący studiowania przez osoby z niepełnosprawnością. Najlepszym sposobem na to, aby zrozumied sytuację studenta z niepełnosprawnością jest wejśd w jego skórę. Taką niepowtarzalną okazję otrzymali uczestnicy happeningu. Musieli pokonad nie lada wyzwania: przejśd pomiędzy pachołkami lub przeczytad fragment tekstu w okularach, które imitują różne rodzaje problemów wzrokowych, dogadad się z osobą głuchą czy pokonad tor przeszkód na wózku. A Ci co spróbowali wiedzą już, że to do łatwych nie należy. Studenci niedowidzący zwrócili uwagę na kilka szczegółów, które w znacznym stopniu ułatwiłyby im dotarcie na zajęcia np. większe numery sal czy usunięcie doniczek stojących w poprzek głównej drogi na Kampusie. Głusi opowiedzieli o swojej Kulturze, o savoir-vivre Głuchych. Można było zaobserwowad jak ważny jest kontakt wzrokowy podczas rozmowy z niesłyszącymi. Chwila nieuwagi i już tracimy wątek. Na koniec Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprezentowała uczestnikom szybki sposób składania i rozkładania wózka, a potem ogłosiła zawody na czas w tej dyscyplinie. Organizatorzy mają nadzieję, że cel happeningu został chod w drobnej mierze osiągnięty.

 

Wystawa prac Joanny Pawlik
W holu Pawilonu Sportowego pan Prorektor ds. studenckich, Andrzej Chochoł otworzył wystawę krakowskiej artystki, Joanny Pawlik, zatytułowaną "Balans". Na wystawę składa się 10 fotografii. Jest to wystawa o wspólnocie utraty, o próbie znalezienia swojego odpowiednika w innej osobie. Obok samej artystki w projekcie biorą udział między innymi: Katarzyna Rogowiec (dwukrotna Mistrzyni paraolimpijska z Turynu), Ewa Zielioska (polska lekkoatletka, paraolimpijka) oraz inne kobiety, które doświadczyły amputacji. Jest to fragment większego projektu, szczególnej prezentacji, nad którą artystka pracowała ponad rok, tworząc dokument tego, w jaki sposób fizyczne doświadczenia odciskają piętno na psychice człowieka. Prace Joanny Pawlik są dowodem poszukiwao wspólnych elementów, dowodem na balansowanie z emocjami, poszukiwanie równowagi ciała i duszy jak i porozumienia. Joanna Pawlik traktuje twórczośd jako przestrzeo umożliwiającą wyrażenie własnych emocji, lęków, ale także jako miejsce pozwalające na odbudowanie poczucia własnej wartości. Joanna Pawlik poprzez swoje działania pragnie zburzyd sytuację nietolerancji, braku zrozumienia i wykluczania. Przedstawia niepełnosprawne kobiety jako niezależne, silne i odważne osoby podkreślające swój indywidualizm oraz samowystarczalnośd. To przedstawienia, które udowadniają, że tożsamośd bynajmniej nie musi byd oparta na braku, a wręcz przeciwnie – na pozytywnie wykorzystanym „nowym życiu”, budowaniu własnej wartości poprzez akceptację. Dzięki temu projektowi możemy się przekonad, że balansu i równowagi (zarówno fizycznej, ale przede wszystkim emocjonalnej) nie da się osiągnąd w pojedynkę.


Joanna Pawlik (1974) ukooczyła studia na wydziale malarstwa ASP w Krakowie. Autorka wielu wystaw indywidualnych (m. in. "Spacer", Galeria Czarna, Warszawa 2009, "Bez Śladu", Otwarta Pracownia, Kraków 2006), jej prace pokazywano także na wystawach zbiorowych. Laureatka nagród, wyróżnieo oraz stypendiów, m.in.: Lexmark European Award 2003, wyróżnienie na 37. Biennale Bielska Jesieo w 2005, nagroda główna na Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 5 w 2008, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium „Młoda Polska” czy ostatnio polski finał Henkel Art.Award 2009. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych m. in. w kolekcji Bunkra Sztuki w Krakowie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Twórczośd Joanny Pawlik, artystki wideo i malarki, oscyluje pomiędzy zagadnieniami społecznych mechanizmów wykluczenia a osobistymi przestrzeniami odczuwania. Jest artystką skupiającą się na badaniu własnych emocji, odnajdywaniu porozumienia pomiędzy artystką i matką, dla której własne doświadczenia i życie wewnętrzne stają się materiałami, z których buduje swoje projekty. Sztukę traktuje jako platformę ścierania się pojęd takich jak miłośd, rozstanie, utrata, krzywda, cierpienie, śmierd, narodziny. Wystawa Balans Joanny Pawlik jest częścią rocznego projektu zatytułowanego „Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge” organizowanego przez Galerię Bunkier Sztuki wraz z Grünerlokka Lufthavn. Ten roczny projekt badawczo-artystyczny – na który składają się trzy płaszczyzny: wystawy, program edukacyjny oraz publikacje – jest dokumentacją poszukiwao polskiej artystki, Joanny Pawlik oraz Norweżki, Elin Drougge. Twórczośd obu doświadczonych artystek (jednej dotkniętej kalectwem w wieku dziesięciu lat, a drugiej zgłębiającej fenomeny tego zjawiska) stanie się dzięki temu projektowi przestrzenią umożliwiającą dialog, wymianę doświadczeo i estetyk, będzie próbą swoistej rozmowy o bólu, odrzuceniu oraz o sile, którą można zbudowad w momencie utraty. Problem niepełnosprawności stanowi poważne wyzwanie nie tylko dla każdego człowieka, ale także wyzwanie dla samej sztuki, która od wieków była oparta na pojęciu piękna i harmonii. Historia sztuki to między innymi narracja o dążeniu do doskonałości, o wizerunkach ciał bez skazy, idealnych i proporcjonalnych.


Taniec
Po zmaganiach w sztafecie przyszedł czas na pokaz integracyjnego taoca towarzyskiego. Agnieszka Szczepaniak i Rafał Barbacki ze Studia Tańca Narcyz zaprezentowali się zgromadzonej publiczności w walcu angielskim i kombinacji taoców latynoamerykaoskich. Po brawurowym występie profesjonalnej pary każdy chętny mógł spróbowad swoich sił w taocu, a to za sprawą pani dr Małgorzaty Trojaoskiej Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego. Tańce integracyjne do których pani Małgosia zapraszała wszystkich uczestników imprezy stały się już nieodłącznym elementem Krakowskich Dni Integracji.


Sztafeta
Tradycją już stało się, iż co roku w ramach Dni Integracji na hali sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego odbywa się sztafeta z udziałem studentów niepełnosprawnych. W tym roku nie mogło byd inaczej. Niemniej jednak tegoroczna edycja sztafety cieszyła się wyjątkową popularnością, gdyż udział w niej wzięło aż 9 drużyn. Do zmagao zgłosiły się zespoły reprezentujące: BON AGH, ZSN AGH, PK, UP, UPJPII, KSSN, oraz drużyna „Lejdis” oraz gospodarze - ZSN UEK. Organizatorzy starali się aby w sztafecie mogła wziąd udział osoba niemalże z każdym rodzajem niepełnosprawności, stąd też wśród konkurencji znalazły się rzut do kosza z wózka czy przejście przygotowanej trasy z zasłoniętymi oczyma przy użyciu plastikowej laski. Ponadto zawodnicy mieli do pokonania slalom między pachołkami kozłując piłką do kosza, wykonad 10 podskoków przez skakankę, kopnąd piłkę w dwukrotnie w materac z odległości ok. 8 metrów, a także trafid dużą gumową piłką (do pilatesu) z podobnej pod płotkiem. Zmagania były bardzo żywe i wszyscy zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Warto dodad, iż zachęta prowadzących zmagania doprowadził do tego, iż jako ostatnia wystartowała w zmaganiach drużyna składająca się z Pełnomocników Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, UEK i UP , wraz z którymi wystąpił Prorektor ds. Studenckich Prof. Andrzej Chochoł prezentując przy tym swój talent piłkarski a także Piotr Bednarski z Sekcji Promocji UEK, który po raz kolejny wspierał nas prowadząc całą imprezę. Co ciekawe i godne podkreślenia spontanicznie zawiązana drużyna zajęła w zmaganiach miejsce trzecie, ale jej członkowie w sposób iście honorowy zrzekli się nagród na rzecz czwartej w kolejności drużyny „Lejdis”. Drugie miejsce zajęła z kolei drużyna Politechniki Krakowskiej zaś na pierwszej pozycji uplasowali się gospodarze – Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK. Zwycięzcom zostały wręczone ciekawe nagrody ale także każdy uczestnik otrzymał
drobny upominek.


Koncert
Największą atrakcją Dni Integracji natury rozrywkowej miał byd koncert Moniki Kuszyńskiej wraz z zespołem. I był, aczkolwiek ostatecznie poza wymiarem rozrywki, w rozmowie, która go poprzedziła, wokalistka podzieliła się z nami jej przeżyciami związanymi z okresem sprzed jej powrotu na scenę po tragicznym wypadku z 2006 roku. Dla artystki zakooczył się on urazem rdzenia kręgowego i od tamtego czasu wykorzystuje wózek inwalidzki do przemieszczania się. Pani Monika mówiła o długim, bo aż 5 letnim okresie godzenia się z zaistniałą sytuacją. Nie brakowało w odpowiedziach dystansu i poczucia humoru, chodby odpowiadając na pytanie o współpracę z zespołem. Przyznała, że to już dojrzalsza twórczośd, niezupełnie jeszcze wyklarowana. Zapowiedziała, że jesienią planuje wydad płytę. W ponad godzinnym występie usłyszeliśmy zarówno kompozycje zupełnie nowe, piosenki Varius Manx z okresu kiedy była wokalistką tego zespołu, a także jej aranżacje utworów innych artystów jak Stanisława Sojki „Tolerancja”. Słowa piosenki „Pamiętaj mnie”, „…bo nie będzie nas drugi raz…” czy „Bezimienna” we fragmencie „…chod krucha jest jak kwiat wciąż pragnie zmieniad świat…” po jej wynurzeniach w rozmowie dźwięczały w moich uszach jakoś inaczej, niż w przeszłości. Wymowę utworu „Słabośd jest siłą” oddają jego słowa: "Wznoszę do góry oczy pełne wiary... Wczoraj tak lekka, dzisiaj znów upadam... Słabośd jest siłą w nas - darowaną, by upaśd i wstad... Wczoraj złamana, dzisiaj jestem silna… Jestem wolna jak wiatr...". Zaśpiewała również piosenkę, którą wróciła na scenę w ubiegłym roku, „Nowa rodzę się”. Beata Bednarz, piosenkarka i muzyk sesyjny, zaprosiła Monikę Kuszyoską do zaśpiewania w duecie ten utwór i to stało się nowym początkiem działalności piosenkarskiej dla Pani Moniki. Nie zabrakło żywych utworów, które poderwały publicznośd z krzeseł i wywołały rytmiczny podkład muzyczny w postaci klaskania. Było „Moje Eldorado”
Dla mnie, pomimo mojej nie największej wrażliwości muzycznej, pani Monika w koncercie zagrała na moich ‘najcieńszych strunach”. A całość wydarzenia podsumowałabym słowami jej piosenki „Nie ma takich słów”: „…nie wiemy jaki czas, nam podaruje los, lecz niech prowadzi nas tak by nie przespa go…”. Piosenka ta jest zwiastunem zapowiedzianej na II połowę 2011 roku płyty.


Konferencja na UJ
Program trzeciego dnia IV Krakowskich Dni Integracji obejmował warsztaty edukacyjne „Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeo psychicznych”, poruszające problematykę wsparcia studentów chorujących psychicznie na uczelni. Warsztaty zorganizowane zostały przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w ramach projektu Konstelacja Lwa. Celem tego spotkania było jednak nie tylko zaprezentowanie rezultatów realizowanego projektu, ale przede wszystkim rozpoczęcie debaty w środowisku akademickim na temat wpływu chorób psychicznych na proces dydaktyczny oraz możliwych form wsparcia tego procesu ze strony uczelni. Jak pokazują doświadczenia polskich i zagranicznych uczelni, liczba studentów borykających się z problemami psychicznymi wzrasta, stąd tak ważnym wydaje się pytanie o dostęp studentów do wsparcia umożliwiającego efektywne kontynuowanie studiów. W warsztatach wzięli udział studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy biur ds. ON, a także psychologowie i psychiatrzy, zatem liczne grono przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska akademickiego. Niewątpliwie, spotkanie to stało się kolejną próbą przerwania tabu związanego z problemami psychicznymi osób studiujących. Wymiana doświadczeo oraz dyskusja istniejących problemów pokazuje, że środowisko uczelni wiele robi i wiele może zrobid na rzecz wsparcia chorujących studentów. Przy tej okazji warto wspomnied, że Uniwersytet Ekonomiczny już od kilku lat realizuje program wsparcia psychologicznego dla studentów. Wszyscy studenci UEK mają możliwośd korzystania z konsultacji z psychologiem w ramach stałych godzin dyżuru. BON UEK pełni funkcję koordynatora Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego, oferującego pomoc psychologiczną studentom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W tym roku akademickim (10 czerwca) po raz pierwszy zorganizowane zostanie szkolenie dotyczące problematyki zaburzeo psychicznych wśród studentów dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych UEK.


Autor: Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Powrót do: DNI INTEGRACJI